PANATILIHING SAFE ANG BANYO MULA SA GERMS

0

Ni Ann Esternon

 

Isa sa mga lugar sa bahay na dapat mapanatiling palaging malinis ay ang banyo. At ang pagiging malinis ay nangangahulugan na wala itong bacteria para ang buong pamilya at iba pang nakatira sa bahay ay safe sa anumang sakit.

Ang paglalagay ng floor mat sa labas ng pintuan ng banyo ay mainam upang ang basa mula loob ay hindi na kumalat pa at malimitahan ito sa mat na gamit. Ngunit kung maaari ay iwasang maglagay ng floor mat sa loob lalo na ang yari sa tela dahil kung basa ito ay pinamamahayan ng mga dumi at germs na maaaring magbigay ng sakit.

Ang mga floor mat na ginagamit ay kailangang regular na malabhan at ma-disinfect.

Iwasang mag-iwan ng mga basang bagay sa loob ng banyo tulad ng mga pinaggamitang damit o tuwalya. Maiging ilabas ito at patuyuin sa hangin at huwag idiretso sa laundry basket lalo ng kung hindi pa naman lalabahan.

Kung mag-iiwan ng mga basang damit o tuwalya, siguraduhing maayos itong nakasampay at may sapat na hanging pumapasok sa loob ng banyo. Tandaan na attracted ang mga bacteria, germs o viruses sa mga basa at madali silang dumami rito. Isang paraan din ito upang hindi masira ang damit mula sa mga tagulamin, na maaaring magdulot din ng sakit partikular sa balat.

Palagiang linisan ang lagayan ng sabon at tanggalin ang mga namumuong residue rito.

Tanggalin ang mga duming namumuo sa tiles, lababo, gripo, salamin na nasa loob ng banyo.

Kung mayroong flower vase rito, siguraduhing regular na napapalitan ang tubig nito upang hindi pamahayan ng mga lamok o kitikiti.

Sa paglilinis ng banyo, linisan din ang mga gripo, bidet at shower heads. Isama sa mga lilinisin ang balde at tabo. Ang mga ito ay hindi dapat kinakapitan ng lumot o anumang dumi.

Ang paglilinis ng banyo ay dapat gawing regular. Kung hindi kaya ang paglilinis ng araw-araw, gawin ito kahit tatlo o apat na beses sa loob ng isang linggo.

Suriin ang cabinet na narito at linisan din itong maigi. Isa-isahing linisin ang mga item sa loob nito. Ang mga container na wala nang laman ay agad na itapon.

Siguraduhin ding laging tuyo ang paligid at anumang bagay sa banyo para makaiwas sa sakit dala ng mga dumi o bacteria. Dapat ay may sapat na hangin sa kuwartong ito para maiwasan itong laging basa.

Related posts

Leave a Comment