ITURO NG DepEd SA MGA MAGULANG ANG PAMAMARAAN SA PAGTUTURO

HINIHIKAYAT natin ang Department of Education (DepEd) na maghanap din ng mga paraan upang turuan ang mga magulang sa pamamaraan ng pagtuturo sapagkat ang sistema ng edukasyon ng bansa ay lumilipat na patungo sa distance learning dahil sa coronavirus pandemic.

Ang mga magulang ay magiging de facto teachers sa ilalim ng distance learning method, i naasahan kong ikokonsidera rin ng DepEd na turuan ang mga magulang upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin sa ilalim ng bagong sistema.

Milyun-milyong mga sambahayan ang biglang naitulak sa bago at mas aktibong tungkulin, mahalaga na gabayan din ang mga magulang kung paano nila masusubaybayan nang maayos ang pag-aaral ng kanilang mga anak.

Iniulat ng departamento ng edukasyon na noong ika-16 ng Hunyo, 11,302,382 ang mga mag-aaral ay nakarehistro sa pamamagitan ng malalayo o virtual na sistema ng pagpapatala para sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa pangunahing antas ng edukasyon. Sa bilang na ito, 10,941,619 ang mga nag-aaral na nakatala sa mga pampublikong paaralan, habang 355,045 ang nakarehistro sa mga pribadong paaralan.

Turuan din natin ang mga magulang na magsisilbing bagong guro. Kung paano sila makikipag-ugnayan sa kanilang mga anak, at paano nila magagabayan ang mga ito para tutukan sa pag-aaral.
Batid natin na maraming mga natatanging hamon sa ilalim ng bagong pamamaraan lalo na para sa mga magulang. Dapat hatiin ng mga magulang ang kanilang oras sa pagitan ng kanilang mga trabaho at pag-aaral ng kanilang mga anak.

Napakahalaga na magkaroon ng support mechanism ang mga magulang para sa mga hamon na haharapin sa pag-aaral ng mga anak nila. Magiging susi ito lalo na sa mga maliliit na pamilya kung saan nagta-trabaho ang magulang at walang maiiwan para bantayan ang bata.

Hinihimok din natin ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak ng kasa nayan sa buhay para punan ang kanilang pormal na edukasyon. Ngayon ang tamang panahon para malaman ng mga bata kung paano maging mas resourceful. Turuan natin sila para maging maalam sila sa buhay. Pagluluto, pag-aalaga ng halaman, kahit pa pag-tugtog ng musical instrument—malaki ang mai-aambag ng mga ito sa overall development ng mga bata.”

FORWARD NOW
Ni REP. FIDEL NOGRALES

Related posts

Leave a Comment