PANAGINIP

FOR THE FLAG

Sabihin na lang nating may isang panaginip. May tatlong taong naulinigan kong pinag-uusapan ang aking kasama, hindi maganda ang mga salitang namumutawi sa kani-kanilang mga bibig. Hindi ko naawat ang aking kasama, sinita ng kasamang maestro ang tatlong taong siya mismo ang pinag-uusapan. Aalmahan siya ng tatlo kaya buong agap na akin siyang ipinakilala. Kumalma ang tatlo. Nakilala siya.

Umalis kami ng maestro, kasama ang isang musa. Sumakay kami ng bus papunta sa isang destinasyon. Nakatayo lamang kaming tatlo sa bus. Maya-maya napansin naming hindi na kumikilos ang bus, mabigat na ang trapiko. Nagdesisyon kaming bumaba ng bus, naglakad na lamang kami ng maestro kasama ang musa. Alam ng maestro ang daan patungo sa pupuntahan. Alam niya kung papaano makakaiwas sa mabigat na trapiko sa pamamagitan ng aming mga paa. Umiwas kami sa matinding pila ng mga sasakyan sa pamamagitan ng paglalakad.

Sabihin na lang natin na ang tatlong tao ay tatlong taong espekulasyon at pagprotekta sa naipundar na kaya na¬kilala, kaya nang sambitin ang ngalan niya ay kumalma. Ito ay nangyari sa kalye lamang, ang pag-uusap ng tatlong tao, ang pagkompronta, sa kalye lamang na kung tutuusin ay kung saan mismo rin nagsimula ang unang pag-usbong ni maestro, sa kalye ng siyudad, sa kalye ng oportunidad. Kumalma ang tatlo na ipinagpalagay na tatlong taon, humupa sa pagkakadepensa, sa tatlong taong marami ang naging usap-usapan sa naipundar na hindi nagustuhan ng maestro kaya kanyang minabuting lapitan ang tatlo at komprontahin.

Kailangang bumalik kung saan nagmula, kung saan umusbong ang pag-ibig ng maestro, kung saan inihulma ang isang pusong pumalaot sa masalimuot na mundo ng mga siyudad. Kung saan may gumagawa ng mabigat na trapiko, kung saan nalimutan yata ang itinuturo ng mga uniber-sidad na mga sistemang tutulong sa pag-usad ng pamayanan. Kung saan nakasakay ang maestro, musa at ako. Kung saan bumaba kami upang gamitin ang aming mga paa, mga paang ginamit din sa pagsisimula ng pag-usbong, pagyabong at pagpupundar na sa bandang huli ng parabola ay aatakihin ng espekulasyon ng tatlong tao na ipinagpalagay na tatlong taon.

Hindi iyon alintana ng aming paglalakad ni maestro na halos sayaw ang mga paghakbang dahil sa saya ng pagtungo, sa pamamagitan ng pinagmulang paglalakad papunta sa ngalan at yakap ng pinag-usbungan. (For the Flag / ED CORDEVILLA)

Related posts

Leave a Comment