CAREER PUSH SA MGA MILLENNIAL

CAREER PUSH

Sabi ng mga “lumang tao”, iba ang “galawan” ngayon ng millennials.

Ang millennials ay ang mga taong ipinanganak simula 1981-1996, sila ang mga nasa edad 22-37-anyos. Samantala, ang post-millennials ay ipinanganak simula 1997 to present na may edad, 0-21-anyos.

Sinasabing iba ang galawan o attitude at kilos ng mga taong ito dahil na rin sa iba na ang he­nerasyon nila at malayu-layo na rin ang agwat ng pamumuhay nila ngayon sa pamumuhay noon ng mga mas nauna sa kanila.

Pagdating sa trabaho, maraming kompanya ang nakapapansin na marami sa mga millennial ay ayaw sa “acid-test”. Sila ‘yung mga ayos ng maraming pagsubok o challenges na ibinibigay mula sa mga boss nila. Sila ‘yung ayaw na nahihirapan o maraming ginagawa – multitasking. Ang rason daw ay dahil nabuhay at umasa sila sa technology na halos isubo na ang lahat sa kanila magkaroon lang ng mga nalalaman hindi katulad noong araw na hasang-hasa ang mga tao para matuto nang lubos.

Kung ikaw ay nahahanay sa millennials, dapat ay mas pag-igihan mo ang iyong trabaho lalo na kung career na mismo ang hawak mo.

Ito ang guide para mas ma-develop ang iyong career:

  1. Alamin ang iyong weaknesses

Beneficial na alam mo ang iyong mga skills at alam mo kung paano mo ito mapatutunayan. Gayunman, mahalaga ring malaman mo ang iyong kahinaan upang hindi ito maging balakid sa iyong ginagawa. Mahalaga ito para magkaroon ka ng analysis para paghusayan pa ang iyong sarili. Kapag napag-aralan mo na ang iyong kahinaan ay gawan ito ng pa­raan na maayos ito at humingi rin ng tulong sa iba kung nahihirapan na.

  1. Humingi ng assistance sa iba

Kahit alam mo pa ang iyong ginagawa maigi pa ring humingi ka ng tulong sa iba. Sa paraan ding ito mas lumalawak ang experience mo sa pakikisama sa trabaho at mas nabubuo ang project na pwedeng mas maayos at mas matapos nang mas maaga.

  1. Okay lang magkamali at i-admit ito

Kahit mga superhero ay may shortcomings. Sa career natin o trabaho may pagkakataong that we might stumble multiple times. Natural lang ito at hindi mo kailangang i-down ang iyong sarili sa pagkakataong ito. Iwasang magturo at aminin ang mali para mas madali sa iyo na itama ito. Part lamang iyan ng professional growth. Kapag aware ka sa pagkakamali ay baguhin ito hangga’t maaga pa.

  1. Mag-supervise ng ibang project

Mas maiging sa mga pagkakataon ay maging dependable worker ka dahil ito rin ang pagkakataon para makapag-share ka ng skills at talents sa ibang katrabaho na humaharap sa company projects. Dito mo rin masusubok kung maayos kang mamuno, makisama at mas humawak pa ng mas mataas na position.

  1. Huwag maging comfort sa comfort zone

Huwag kang makuntento na lamang sa comfort zone mo – na kahit ito pa lamang ang posisyon mo ay iwasang masabi na “Hindi ko iyan trabaho bakit ko gagawin?” o iba pang uri ng pagtanggi dahil baka sinusubok ka lang ng pagkakataon o ng iyong boss.

Remember that magic does happen when you step out of your comfort zone. Kailangan ding maging experimental ka rin nang lumawak ang iyong nalalaman. Mas magpapatibay din ito sa iyong learning experience at skills.

  1. Huwag basta oo nang oo

Tumanggi hangga’t maaari kung alam mong sobra-sobra na ang workload mo. Kung alam mo namang hindi mo linya ang pinagagawa ay sabihin nang maayos. Mahirap namang i-tolerate ang iba sa pagsalo lagi ng gagawin kung alam naman na may ibang gagawa nito.

  1. Ikonsidera ang long-term gains

Kapag nasa 30s ka na dapat ay mas malinaw na sa iyo ang goal mo dahil may tinatarget kang long-term benefits para sa iyong profession. Sa puntong ito dapat dumarami ang laman ng iyong resume. Subukan mong itsek ito o ilista kung ano na ang development nito.

  1. Maging priority ang professional reputation

Mas tutok ang generation natin ngayon sa computer na nariyan ang shares, likes and follows, dapat ay maging mai­ngat tayo rito. Always practice a little caution. Iwasang makipag-away or mag-rant online. Ang target mo ay maging maayos ang iyong career at maging professional ka in or out.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment