MGA PAMAHIIN NG MGA PINOY

PAMAHIIN-1

Natural sa mga Pinoy ang pagiging mapamahiin.

Ayon sa obserbasyon, napakarami natin mga pamahiin kum­para sa ibang mga lahi.

Ang nakatutuwa pa rito – na para sa iba ay nakamamangha rin – ang mga pamahiing ito ay bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay mula sa ating pagtulog hanggang sa paggising.

May iba rin sa atin na sige lang sa pagsunod sa mga pamahiing ito kahit hindi naman talaga sampalataya pero nananaig ang takot na hindi ito masunod.

PAGTULOG

PAMAHIIN-2Samu’t sari rin ang paniniwala natin na may kaugnayan sa pagtulog.

* Sinasabi ng matatanda na kapag binangungot at para maiwasan na muling makabalik muli sa masamang panaginip ay baliktarin ang unang ginagamit.

* Iwasan ang matulog kung saan ang ulohan ay malapit sa pintuan

* Para maging matalino ang isang tao kailangang may librong tinutulugan sa kanyang ulo. Maaaring ilagay ang libro sa ilalim ng unang gagamitin.

Kung may pagsusulit naman ang isang estudyante kinabukasan, pag-aralan ang librong tutukoy sa nilalaman ng pagsusulit at matapos nito ay ilagay mismo ang librong ginamit sa ilalim ng unang tutulugan.

BAHAY

* Dapat iwasang magwalis sa gabi dahil pinalalabas nito ang suwerte.

* May payo rin na kung magwawalis sa loob ng bahay, siguraduhing ang paraan ng pagwawalis ng kalat ay papaloob at sa loob ng bahay dakutin ang mga basurang maiipon.

* Iwasang magputol ng mga kuko sa gabi para maiwasan na magkaroon ng sakit ang miyembro ng pamilya. Isang paraan din umano ito para magtuluy-tuloy ang paggaling ng taong may sakit na kasama sa bahay.

* Sa hapag-kainan, kailangang ikutin ang plato ng taong aalis sa bahay habang may mga tao pang naiiwan sa lamesa upang ito ay hindi mapahamak.

* Iwasan na pagligpitan ang taong single pa at kumakain pa upang ito ay magkaroon ng chance na makapag-asawa.

PAMAHIIN-3PATAY AT MASAMANG ESPIRITU

* Iwasang mapatakan ng luha ang isang kabaong upang ang namatay ay magaan at tuluyang matahimik ang kaluluwa.

* Iwasang magdala ng anuman mula sa burol na pinuntahan upang ang masamang espiritu ay hindi sumama sa inyo.

* Matapos na dumalaw sa burol, tiyaking magagawa ang “magpagpag”. Gawin ito sa pamamagitan ng pagtungo muna sa isang lugar at manatili rito ng ilang minuto. Pwede rito ang pagpunta sa isang kainan, convenience store at iba pa. Ang gawaing ganito ay upang maipagpag ang anomang hindi magandang bagay na nagmula sa burol – maging ang masamang espiritu.

* Bawal magpakuha ng larawan ang tatlo dahil sinasabing mamatay ang nasa gitna.

* Sawayin ang inyong aso kung ito ay umaalulon o naghuhukay upang harangin na magkaroon ng taong mamamatay na malapit sa inyo.

* Iwasan ang magkaroon ng dalawang matataas na puno sa harapan ng bahay. Masama raw ang pakahulugan nito dahil animo’y mayroong dalawang kandilang nakatirik – bagay na nagsasabing daan para sa sunud-sunod na pagkamatay ng miyembro ng pamilya.

* Para hindi magambala ng anumang espiritu, magbaon lagi ng luya sa pagpunta sa isang liblib na lugar.

* Para hindi makagambala ng anumang espiritu o engkanto, magsabi ng “tabi-tabi po”.

* Kapag may nakasalubong na pusang itim sa daan, huwag nang magbalak pang tumuloy sa patutunguhan upang hindi mapahamak o mamatay.

DAMIT

PAMAHIIN-4* Kung naliligaw sa isang lugar, sinasabing kailangang baliktarin ang damit na suot.

* Iwasang isuot o isukat ng isang bride ang kanyang wedding dress bago ang kanyang kasal dahil kung hindi ay hindi matutuloy ang kasal.

MGA NUMERO

* Friday the 13th

Napakaraming umiiwas sa numerong ito na sinasabing kaakibat ay panganib. Hindi ito masuwerteng numero na hindi lamang para sa mga Filipino kundi sa iba’t ibang mga bansa.

Marami sa atin ang hindi umaalis ng bahay o lumalayo nang husto kapag hindi naman importante o kailangan.

Maging sa mga sobrang taas na mga gusali ay iniiwasan ang nasabing numero. Sa pag-iwas mayroon pa ring ika-13 na palapag pero ito ay bakante at hindi nilalagyan ng anomang mga bagay hangga’t maaari.

* Swerte ang 8

Dahil ang numerong 8 ay nagpapakita ng infinity o tuluy-tuloy ang daloy, dapat itong gamitin bilang tuluy-tuloy na pagdaloy ng swerte.

Related posts

Leave a Comment