MGA UGALING PINOY NA WAGI AT SAWI

BAYANIHAN

May mga ugali ang mga Pinoy na wagi at talaga namang ipagmamalaki sa ibang mga lahi.

Siyempre pa, hindi rin naman natin maitatanggi na may mga ugali tayong mga Pinoy na hindi kaaya-aya na kung pupuwede lang ay maitago natin nang tuluyan pero sadyang umaalingasaw.

Ito ang ilan sa mga ugaling Pinoy na wagi at sawi o hindi kaaya-aya:

WAGING UGALI NG MGA PINOY:

BAYANIHAN. Ang bayanihan ay hango sa salitang bayan o komunidad kung saan ang mga indibiduwal ay nagtutulungan. Nag-ugat ang pag-uugaling ito noong unang panahon kung saan napakapangkariwan ang mga kubo na tirahan ng mga Filipino na maaaring maingat mula sa lupat at mailipat sa anomang lugar. At dahil mabigat ang bahay ay boluntaryong nagtutulung-tulong ang mga tao sa isang komunidad na buhatin ito at mailipat sa ibang lugar.

Ang pag-uugaling bayanihang ito ay ang pagtutulungan natin sa isa’t isa lalo na sa panahon ng pangangailangan – ito man ay tungkol sa trahedya, sakuna at iba pa sa layuning maialis sa problema ang taong nangangailangan ng tulong. At kahit pa hindi sa uri ng trahedya basta kailangan ng pagkakaisa ay natural sa mga Pinoy ang maging matulungin.

PAGIGING MALAPIT SA PAMILYA. Ito ang isang ugaling Pinoy na tunay na hinahangaan ng ibang lahi sa atin. Ang pagsasama-sama ng pamilya sa anumang okasyon o sitwasyon nila sa buhay ay may tunay na halaga, bigat sa isa’t isa. Na kahit masyado nang abala ang mga tao sa panahon ngayon ay naroong makikitang nagkakaroon ng oras para sa pamilya, nagtitipun-tipon at madalas ay may handaan pa bilang selebrasyon – na kung tutuusin ay puwede namang walang nang handaang mangyari.

Masyadong madikit ang pagsasama-sama ng mga pamilyang Pinoy sa isa’t isa kaya kahit nagsisintandaan na ang mga anak o miyembro ng pamilya ay naroong hindi sila mapaghiwalay dahil na rin ito ay kulturang ating nakagisnan.

Sa kabilang banda, ang pag-uugali ring ito ay marka na natin na nakasisira rin naman sa dapat sana ay ikagaganda ng ating pamumuhay. Isipin na lamang natin na sa sobrang pagiging malapit natin sa isa’t isa ay nawawalan tayo ng “drive” na magtiyaga o kumilos, maging masipag at huwag nang umasa sa ibang miyembro ng pamilya. Mayroon kasing iba sa atin na ganoon na lamang na nakasandal tayo sa “mayroon” sa buhay.

relihiyosoMATIBAY NA PANANAMPA­LATAYA. Likas sa mga Pinoy ang maging madasalin at ganoon na lamang din ang pananampalataya sa Lumikha – anuman ang ating relihiyon. Ganoon din natin pahalagahan ang pananampalata­yang ito lalo na sa panahon din ng pangangailangan – pamilya man, mamamayan o ng buong bayan. Sa panalangin din tayo umaasa sa ikagaganda ng ating buhay hanggang sa kinabukasan. Ito ang matibay na pinanghahawakan ng mga Pinoy lalo sa panahon na mas kinakailangan ng pag-asa.

SAWI NA UGALI NG MGA PINOY:

Crab mentalityUTAK TALANGKA. Isa sa mga ugaling Pinoy na ayaw na ayaw natin ay ang pagiging utak talangka o ang pagkakaroon ng crab mentality. Marami sa mga Pinoy ang hindi nagkakaroon ng maayos at tuwid na direskyon ng buhay dahil na rin sa paninira o pamumuna sa ibang tao.

Ang pag-uugaling ito ay nangyayari kung tayo ay kinakapitan ng inggit at nabubulagan na ang bawat isa ay may tagumpay na mamimithi kung tayo ay magsisikap at matututo lamang maghintay sa tamang pagkakataon na nakalaan para sa atin.

UTANG NA LOOB. Isa ito sa mga ugaling Pinoy na hindi mawala-wala sa ating sistema. Ito ay laging nag-aaplay saan man o anuman ang sitwasyon – pampamilya man, sa mga kompanya at siyempre ay maging sa politika.

Ang utang na loob at ang paniningil nito ay tila ba walang katapusan – na kahit pa nakailang henerasyon na ay naroon pa ring kailangang lingunin at pagbayaran para sa pabor na nagawa sa nakalipas na pa­nahon. At ang pagbabayad na iyan ay nakaaapekto rin naman sa iba. Ang sistema ring ito ay nagiging kalawang sa ating imahe at sa lipunan na ating ginagalawan.

TSISMOSA-2PAGIGING TSISMOSO AT TSISMOSA. Hindi maiwasan ng maraming mga Filipino na makialam sa buhay ng ibang tao. Bahagi rin ito ng pagiging utak talangka at pagiging mainggitin nating mga Pinoy. Para bang napakahirap sa ating mga Filipino na mamuhay nang normal na hindi na dapat pang pakialaman ang buhay ng iba na kung tutuusin ay wala namang epekto sa atin. At kung mayroon man ay naroong urong din naman ang ating tumbong o lakas na harapin ang taong ating pinatutungkulan ng tsismis. (ANN ESTERNON)

Related posts

Leave a Comment