PAGHAHABI: TRADISYON AT SINING NG MGA FILIPINO

PAGHAHABI

Ang paghahabi ay proseso kung saan sinasala ang mga grupo ng mga sinulid mula sa mga kulay na nakapahalang at pababa nito upang makabuo ng tela.

Ang paghahabi ay isa sa pinakapopular na pagbuo ng tela na may iba’t ibang uri ng disenyo kung kaya’t sining ng mga Filipino talaga ang ipinapakita nito.

Ang paghahabi ay isang sinauna o daan-taon nang tradisyon at bahagi ng ikinabubuhay ng mas sinaunang mga tao sa bansa at kadalasan itong ginagawa ng mga kababaihan.

Ang mga habiang ating nakikita ay patindig at pahiga. Ito ang tradisyong nakikita mula sa Ifugao, Kalin-ga, Basilan, Mindanao at iba-ibang lugar pa sa Pilipinas.

Ito ang isa sa mga pangunahing ikinabubuhay at pambarter noong araw lalo na ng ating mga katutubo.

Sa ngayon ay nasa iba-ibang estado na ang paghahabi na tila habang lumilipas ang panahon ay nagiging kupas ang importansya ng paghahabi sa ating kultura dahil tunay na naimpluwensyahan nito ang pa-mumuhay natin ngayon na moderno.

Sa henerasyon ngayon, ang paghahabi ay kakaunti na lamang ang gumagawa at ang mga tela bilang produktong nabuo ay sa iilang lugar na lamang nakikita at kung gamitin man ay sa tuwing may okasyon na lamang.

Ang industriya ng paghahabi sa bansa ay mas kinakailangan pa ng suporta ng pamahalaan tulad ng De-partment of Education, Department of Trade and Industry, maging ang partisipasyon ng Technical Edu-cation and Skills Development Authority (TESDA) at iba pang ahensya o institusyon sa bansa.

Nakatutuwa rin ang balitang ang paghahabi ay kasama sa mga pag-aaral sa iba’t ibang eskwelahan katu-lad ng pampublikong paaralan sa Lubuagan, Kalinga. Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng home economics subject sa senior high school.

Para mas mapabuti ang paghubog ng kaalaman at kakayahan ng mga gustong maghabi ay dapat mas magandang tulong ang makuha nila para rito upang higit na mapanatili ang tradisyon ng mga katutubo natin hinggil sa paghahabi.

Kailangan talaga na mas makarating ang pagtuturo sa paghahabi sa iba’t ibang lugar at maituro sa mga kabataan ngayon o sa sinuman sa atin upang buhayin ang tradisyon ng paghahabi.

Please follow and like us:
Read More