HOLISTIC APPROACH NG PILIPINAS SA KAPAYAPAAN AT KAUNLARAN

ANG isang holistic na diskarte sa napapanatiling kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas ay magsasangkot ng isang multifaceted na diskarte na kinasasangkutan ng gobyerno, pribadong sektor, civil society, at mga internasyonal na aktor.

Una, ang pamahalaan ay dapat manguna sa pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatang pantao, pagpapaunlad ng ekonomiya, at paglikha ng isang inklusibong lipunan.

Maaaring kabilang dito ang paglikha ng mga regulasyon na nagpoprotekta sa mga mahihinang populasyon, pagpapalakas ng panuntunan ng batas, at pagpapahusay ng access sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan.

Pangalawa, ang pribadong sektor ay dapat makibahagi sa proseso ng napapanatiling kapayapaan at kaunlaran.

Maaaring kabilang dito ang mga pribadong pamumuhunan sa imprastraktura at teknolohiya upang pasiglahin ang paglago ng ekonomiya, paglikha ng mga trabaho at pagbabawas ng kahirapan, at pagtataguyod ng pagpapanatili ng kapaligiran.

Pangatlo, dapat bigyan ng kapangyarihan ang lipunang sibil na gumanap ng papel sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran ng pamahalaan.

Maaaring kabilang dito ang paglahok ng mga non-government na organisasyon at iba pang mga aktor ng lipunang sibil sa pagbabalangkas ng pampublikong patakaran at pagsubaybay sa pagpapatupad nito.

236

Related posts

Leave a Comment