IBA’T IBANG GRUPO NANGALAMPAG KONTRA ‘TAX DEAL OF THE RICH’

NAGSAGAWA ng pagkilos ang multisectoral grassroots organizations at iba pang mga kilusan noong Miyerkoles, Nobyembre 22, 2023, sa harap ng Senado, bilang bahagi ng Days of Action for Tax Justice, na coordinated na pagkilos ng civil society organizations sa Asya upang manawagan para sa tax justice sa Pilipinas at sa rehiyon.

Kabilang sa civil society organizations na kasama sa pagkilos, ang SANLAKAS, Aniban ng mga Manggagawa sa Agrikultura (AMA), Oriang, Kilusan para sa Kabuhayan, Kalusugan, Kalikasan at Katiyakan sa Paninirahan (K4K), Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita sa Lungsod (KPML), Freedom from Debt Coalition (FDC), at ang Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD).

Ang mga grupo ay nagsagawa ng kanilang programa sa harap ng Senador para matawag ang pansin ng mga mambabatas hinggil sa surprise decision ng Department of Finance noong Nobyembre 8, 2023 na lagdaan ang OECD/G20’s Base Erosion and Profit-Shifting (BEPS) Framework.

Nanawagan din ang grupo sa mga senador na alisin ang lahat ng confidential funds sa 2024 National Budget, at ilipat ang lahat ng confidential funds sa basic public services katulad ng healthcare at edukasyon.

Tinutulan ng mga grupo ang desisyon ng Department of Finance na lumahok sa Base Erosion and Profit-Shifting (BEPS) Framework ng OECD, isang reform agent para sa international tax architecture na naglalayong pigilin ang illicit financial flows (IFFs).

Gayunman, ang mga grupong lumahok ay tinuligsa ang BEPS Framework na anila ay “Tax Deal of the Rich” at “illegitimate, wealthy country-led process” na nakabatay sa Two-Pillar Solution na hindi kasama ang interes at kapakanan ng developing countries katulad ng Pilipinas.

Sa Pillar One ng BEPS Framework ay para sa ‘right to tax the excess and non-routine profits’ ng mga korporasyon sa mga bansa kung saan sila ay “headquartered” at hindi kung saan nanggaling ang kanilang profits.

Bunsod nito, ang Global South countries ay hindi mabubuwisan ang excess profits ng multinationals.

Habang ang Pillar Two ay nagtatakda ng minimum corporate income tax rate na 15%, na mas higit na mababa kaysa Global South average na 25-30%.

Ito ay magdudulot ng strong pressure sa Pilipinas at iba pang developing countries na magpapaligsahan sa bawat isa sa pagpapababa ng corporate taxation na magreresulta sa pagliit ng tax revenue sa foreign investment.

Ayon kay Atty. Aaron Pedrosa, Secretary-General of SANLAKAS, “the decision of the Department of Finance to join the OECD’s Tax Deal of the Rich only adds salt to the Filipino people’s wounds. We are suffering crises in the climate, healthcare, education, housing, and so many more, and the Department of Finance’s response is to willingly surrender its ability to tax corporations. This means more revenue losses translating to further retreat in the delivery of essential social services.”

Habang sinabi naman ni Rovik Obanil, Secretary-General ng Freedom from Debt Coalition, bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Atty. Pedrosa, “the decision of the Finance Department to join the BEPS Framework goes against the Filipino public’s interests and needs. This will only drain away revenues that should be used for public services just to favor multinational corporations.”

114

Related posts

Leave a Comment