Itigil na ang kasinungalingan -Taguig WRIT OF EXECUTION HINDI KAILANGAN

MULING umapela ang Taguig local government na tigilan na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa Taguig- Makati boundary dispute.

Ayon sa Taguig, ang desisyon ng Korte Suprema ay self-executing at ang mga ahensya ng gobyerno ay kusang sumunod sa batas.

Hindi umano kailangan ng Taguig ng Writ of Execution para gamitin ang hurisdiksyon sa Fort Bonifacio Military Reservation na binubuo ng parcels 3 at 4 ng Psu-2031.

Malinaw din ang dispositive na bahagi ng pinal na desisyon ng Korte Suprema.

Ang Parcels 3 at 4 ng Psu 2031 (na binubuo ng 10 barangay) ay kabilang sa Taguig.

Inihalimbawa ng Taguig, ang preliminary injunction na inilabas ng RTC ng Pasig, na pinipigilan ang Makati na gamitin ang hurisdiksyon, pagpapabuti, o pagtrato bilang bahagi ng teritoryo nito. Ang mga parsela 3 at 4, ay ginawang permanente.

Ang dalawang (2) disposisyong ito ay self-executing. Ang katangian at tenor ng permanenteng utos laban sa Makati ay hindi nangangailangan ng isang writ of execution para sa desisyon na maipapatupad.

Ang 10 barangay sa loob ng Parcels 3 & 4 ay nakumpirma at idineklara na sa loob ng teritoryo ng Taguig. Ito ay pinal at executory. Bilang isang legal na kahihinatnan, ang Makati ay awtomatiko at agad na tinanggal ang awtoridad sa lugar. Wala itong kailangang gawin. Ang Taguig, sa bisa ng Desisyon, ay legal na obligado na agad na gamitin ang hurisdiksyon sa teritoryo nito. Hindi maaaring magkaroon ng vacuum sa paggamit ng hurisdiksyon sa 10 barangay.

Ang kani-kanilang teritoryo ng Taguig at Makati ay tinukoy ng batas at kinumpirma ng Korte Suprema. Ang mga Charter ng Taguig (RA No. 8487) at Makati (RA No. 7854) ay isinama sa kanilang mga probisyon (Section 2) ang pinal na disposisyon ng kanilang alitan sa teritoryo. Ang epekto ng Desisyon ng Korte Suprema na isinama sa kanilang Charter ay ang 10 Barangay sa Parcels 3 at 4, sa bisa ng batas, ay awtomatikong kasama sa teritoryo ng Taguig, habang ang parehong ay awtomatikong hindi kasama sa teritoryo ng Makati. Hindi maaaring gamitin ng Makati ang hurisdiksyon sa isang lugar na kabilang sa Taguig. Ang humiling ng isang writ of execution ay ang pagsuspinde sa puwersa ng umiiral na mga batas.

Ayon pa sa Taguig, ang Makati bilang isang political unit at ang mga opisyal nito ay inaatasan na tapat na isagawa ang ating mga batas. Ang mga opisyal nito ay nanumpa na susundin ang mga batas, legal na kautusan, at mga kautusang ipinahayag ng nararapat na mga awtoridad. Ang desisyon ng Korte Suprema ay bahagi ng mga batas ng lupain. Ang teritoryo ng Makati ay na-delineate ng Charter nito at ng desisyon. Bakit hindi ito sumunod? Para sa mga opisyal ng Makati na patuloy na igiit ang hurisdiksyon sa EMBOS ay paglabag hindi lamang sa kanilang mga panunumpa, kundi pati na rin sa Seksyon 2 ng kanilang sariling Charter, gayundin sa mga batas sa mga pampublikong opisyal. Higit pa sa pagiging isang partido sa kaso, ang agarang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema ay hinihiling hindi lamang ng kanilang mga panunumpa bilang mga lingkod-bayan kundi ng mga batas ng Pilipinas.

Katulad nito, ang lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat na agad na igalang, kilalanin, at para sa mga partikular na apektado, boluntaryong ipatupad ang mga pinal at tagapagpatupad na mga desisyon ng Korte Suprema nang hindi iginigiit ang isang writ of execution. Ang kinakailangang postura o tugon ay itinakda ng jurisprudence. Sa Camarines Norte v. Province of Quezon (G.R No. 80796, 11 October 2001) at Provincial Government of the Quezon v. COMELEC (G.R No. 132885, 11 October 2001) pinuri ng Korte Suprema ang COMELEC, ang DBM, ang DOF, at ang DENR sa pagkilala sa desisyon ng Korte Suprema na humawak sa pinagtatalunang 9 na barangay doon bilang bahagi ng hurisdiksyon ng Camarines Norte, at kasabay nito ay hinahawakan ang mga contempt officials ng Quezon Province dahil sa hindi pagpansin sa finality ng desisyon ng Supreme Court. Dapat igalang at sundin ng mga ahensya ng gobyerno ang isang pinal na desisyon.

Sa usapin ng injunction, ang Korte Suprema ay nagpasya na kung saan ang isang partido ay may aktwal na abiso ng isang utos, ito ay nakasalalay sa utos mula sa oras na iyon, at paparusahan para sa isang paglabag dito, kahit na ito ay maaaring hindi naihatid. o maaaring naihatid dito nang may depekto. Sa pamamagitan ng likas na katangian nito, ang isang writ of injunction ay kaagad na nagpapatupad kaya bilang isang patakaran ay hindi ito maaaring manatili sa apela. What more injunction na ginawang permanente ng Korte Suprema at nakamit na ang finality.

Nagpakalat ang Makati ng diumano’y “initial assessment” mula sa Office of the Court Administrator (OCA) ng Korte Suprema na hinarap sa Executive Judge ng RTC Makati. Nakasaad sa opinyon na ang “Desisyon [ ng Korte Suprema] ay dapat sumailalim sa isang writ of execution sa harap ng trial court of origin” na ipapatupad ng DILG. Bilang isang opinyon lamang, ang pahayag na ito ay walang puwersa ng batas at hindi nagbubuklod sa Taguig.

Sa pagpapakita ng Makati ng dapat na “initial assessment” ng OCA na ginagamit nito upang hadlangan ang pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema, napipilitan si Taguig na ituwid ang rekord at ituwid ang maling impormasyon at kalituhan na dulot ng pahayag ng Makati, base pa rin sa Facebook post ng Taguig LGU.

Sa nararapat na paggalang sa OCA, naniniwala si Taguig na ang diumano’y “initial assessment” ay hindi lamang isang opinyong hindi nagbubuklod ngunit higit na mahalaga ay lampas sa legal na awtoridad ng OCA.

Bagama’t ang OCA ay inaatasan na kumilos sa mga usapin ng pampublikong tulong at mga kahilingan sa impormasyon, ang awtoridad nito ay hindi umaabot sa mga bagay na may kinalaman sa administratibo o hudisyal na paghatol. Ang awtoridad nito na payuhan ang mga mas mababang hukuman ay limitado rin sa “mga karaniwang bagay na administratibo kung saan ang Korte Suprema ay naglatag ng mga patakarang gumagabay”. Ang usapin na may kinalaman sa Taguig na ginagamit ang mga karapatan nito bilang nanalong partido ay nagsasangkot ng hudisyal na paghatol. Talagang hindi ito isang “routine administrative matter”.

Higit pa sa kawalan ng awtoridad ng patent ng OCA, ang “initial assessment” na di umano’y hindi maaaring ipatupad ng Taguig ang pinal at executory na Desisyon ng Korte Suprema nang walang writ of execution ay labag sa batas at tuntunin.

a. Ito ay hindi naaayon at binabalewala ang mismong kalikasan at tenor ng Desisyon na nagdedeklara nang may wakas sa katayuan ng Parcels 3 at 4 at ang permanenteng utos laban sa Makati na nagpapatupad ng sarili.

b. Nilalabag at binabalewala nito ang RA No. 7854 na nagbukod sa Parcels 3 at 4 sa teritoryo ng Makati, at RA No. 8487 na kasama rin sa teritoryo ng Taguig.

c. Pinapalitan nito ang mismong aksyon ng Korte Suprema na “Noted” lang, wala nang naunang katulad na tanong mula sa DILG. Ang OCA na tila walang ingat ay naglabas ng opinyon kung saan ang Korte Suprema mismo ay maayos na nagpigil.

d. Mabisa nitong sinuspinde ang pinal at tagapagpatupad na Desisyon ng Korte Suprema. Ang masama, ito ay sumasalungat sa wastong salo

d. Mabisa nitong sinuspinde ang pinal at tagapagpatupad na Desisyon ng Korte Suprema. Ang masama, ito ay sumasalungat sa wastong saloobin at pag-uugali na inaprubahan at hinikayat ng Korte Suprema sa Camarines Norte laban sa Lalawigan ng Quezon at Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon laban sa COMELEC.

e. Sa kasamaang palad, ang opinyon ay naghihikayat ng pagkaantala at maging ng pagsuway, sa halip na paggalang at agarang boluntaryong pagsunod, sa mga pinal at executoryong hatol ng Korte Suprema. Dapat hikayatin ng mga opisyal ng gobyerno ang mga partido na kusang-loob at agad na sumunod sa mga pinal at executory na desisyon. Ang isang sapilitang proseso ay karaniwang kailangan lamang kapag ang isang natalong partido ay tumangging sumunod. Ang opinyon ay may posibilidad na hindi sinasadyang suportahan ang pattern ng Makati ng pagkaantala at paghadlang sa pagpapatupad ng Desisyon ng Korte Suprema.

f. Ang opinyon, na ibinigay nang walang batayan sa batas, ay higit pang nagtalaga sa DILG bilang tagapagpatupad, kapag ang tamang saloobin at pag-uugali na hinihikayat ng Korte Suprema para sundin ng lahat ng apektadong ahensya ay inilatag na sa Camarines Norte laban sa Lalawigan ng Quezon at Probinsiya. Pamahalaan ng Quezon v. COMELEC.

Ang OCA mismo ay nagpapakilala sa pagpapahayag nito bilang isang “paunang pagtatasa”. Kapag ang mga katotohanan at legal na paniniwalang ipinaliwanag sa itaas ay isinasaalang-alang, naniniwala kami na ang OCA ay aabandunahin at aalisin ang naturang maling “paunang pagtatasa.”

Matatandaang nagsimula na ang mga ahensya ng pambansang pamahalaan na ipatupad, sa iba’t ibang paraan, ang desisyon ng Korte Suprema na nagkukumpirma na ang 10 barangay ay kabilang sa Taguig. Kabalintunaan na ang partido na dapat ang unang sumunod sa desisyon ay ang ahensya ng gobyerno din na desididong salungatin, sa iba’t ibang paraan, ang pagpapatupad nito.

Walang pag-aalinlangan tungkol dito: Dapat ituloy ng Taguig ang lahat ng mga legal na remedyo laban sa mga kumikilos upang biguin, hadlangan, antalahin, o suwayin at mag-ambag sa o pagsang-ayon sa pagsuway o pagkaantala sa pagpapatupad ng desisyon ng Korte Suprema. (JESSE KABEL RUIZ)

91

Related posts

Leave a Comment