ARUGANG ATAS NG BATAS

SA oras na kailangan ang kalinga, sa panahong malapit nang tawirin ang dapithapon, ipagkakait pa ba sa matatanda ang aruga at pangangalaga na dapat ibigay at ipadama sa kanila ng kanilang pamilya?

Tatanda ka rin. Ito ang birong madalas ipukol sa mga kabataan na hindi batid kung ano ang kinakaharap at saloobin ng matanda. Kaya dapat maintindihan ng kabataan ang kalagayan ng nasa huling biyahe na ng buhay, hindi ‘yung kung kailan sumampa na rin sila sa estado ng mga senior ay saka mauunawaan ang nakapaloob na emosyon na hatid ng pagtanda.

Dumarami ang mga abandonadong senior citizen at karamihan sa mga ito ay mga street dweller kaya isinusulong ng Department of ­Social Welfare and Development (DSWD) ang pagkakaroon ng batas na ­magmamandato sa bawat pamilya na alagaan ang senior sa kanilang bahay.

Pati ba naman ang pangangalaga at pagmamahal ng mga kamag-anak sa matatanda ay gagawin pang batas? Likas sa pamilyang Pinoy na arugain ang matatanda dahil malakas ang family ties.

Kung may pag-abandona man, ito ay maliit na bahagi lamang ng bilang. Mas marami pa ring pamilya ang nangangalaga sa mga matanda dahil sa moral obligation ng mga kamag-anak sa nag-aruga at nagpalaki sa kanila, bilang tanda ng respeto at sukli sa pagmamahal na ipinadama sa kanila.

Ang panukala ng DSWD ay isa rin uri ng pag-abandona sa mandato nilang bigyan ng suporta ang matatanda. Imbes na pagbutihin ang care home na pasilidad para sa senior citizens, suportang pinansyal at health care, ang pagsasabatas pa na magmamandato sa bawat pamilya na alagaan ang senior sa kanilang bahay ang nais isulong ng ahensya.

May mga dahilan ng pag-abandona, at ang isa rito ay kahirapan, kaya walang silbi ang batas dahil karamihan sa mahirap ay walang kakayahang alagaan ang mga senior.

Hindi binabalewala ang mga senior ng mas nakararaming pamilya at kamag-anak. Nasobrahan na ata sa drama ang DSWD.

Tatanda rin kayo. Malalaman n’yo na sapat na ang ilang oras na tulog para sa mga senior. Iba ‘pag may edad na. Dami nang batas ngunit hindi umiiral, at sakali mang maisabatas ang pag-aalaga ng pamilya sa senior, baka naman matulog lang ito.

96

Related posts

Leave a Comment