KWALIPIKASYON PARA MAKAUTANG NG PUHUNAN SA BANGKO

Money Man column Ni Victorino O. Vasco III

ANO ba ang kwalipikasyon para makautang sa mga bangko ng puhunan sa negosyo?

May mga panuntunan ang bawat indibidwal, negosyo o kumpanyang nagnanais umutang sa bangko. Kilala ito bilang 5 C’s of Credit.

Sila ang pamantayan para masukat ang mga panganib sa pagpapautang sa bawat nanghihiram sa bangko. Pinag-aaralan mabuti ang mga aplikanteng umuutang. Bakit sila nanghihiram? saan gagamitin? at kakayahan o probabilidad na maibabalik ang perang inutang.

Character – Pinaka importante sa lahat ng akdang kwalipikasyon ang karakter ng tao o kumpanya.

– Pinag-aaralan ang personal niyang katangian o pag-uugali patungkol sa negosyo at pagtupad sa mga napagkasunduang kontrata.

– Sinusukat kung maganda ba ang karanasan ng mga bangko sa nanghihiram.

– Mayroon ba siyang kasalukuyan at nakaraang kaso sa husgado at ano ang lagay at dahilan ng pagkakaroon ng kaso. Ito’y upang malaman ng bangko kung makaaapekto siya sa negosyo at sa pagbabayad ng utang.

– Reputasyon niya sa mga kanegosyo. Siya ba ay nagbabayad sa oras sa kanyang mga supplier. Siya ba ay nagbibigay ng tamang serbisyo sa kanyang mga kliyente.

 

Capacity (Kapasidad) – Kakayahang magbayad ng utang.

– Pinag-aaralan ang kanyang pinansyal na kakayahang magbayad.

– Sinusukat din ang kakayahan ng negosyo na tustusan ang mga gastusin ng kumpanya.

– Kakayahang kumita ng negosyo.

– Kakayahang pamahalaan ang negosyo sa tamang regulasyon sa batas. (Good Governance)

– Personal niyang katangian o pag-uugali patungkol sa negosyo at pagtugon sa mga napagkasunduang kontrata.

 

Capital (Puhunan) – Sapat na puhunan sa negosyo.

– Tinitignan ng bangko kung nagpasok ng puhunan o Capital sa negosyo.

– Sapat na puhunan upang pasimulan ang negosyo.

– Pamantayan na dapat namuhunan ng kahit na 30% ang negosyante at 70% utang sa bangko sa bawat proyekto.

– Sinusukat dito ang katatagan o kahinaan ng negosyanteng mamuhanan sa negosyo.

– Dito rin napapag-alaman ng bangko ang sinseridad ng negosyante na palakasin at itaguyod ang kanyang kumpanya.

 

Condition (Kondisyon) – Panlabas na kadahilanan makakaapekto sa negosyo.

– Kalagayan ng industriya sa Pilipinas.

– Apekto ng kompetisyon sa Negosyo.

– Kalagayan ng supply and demand.

– Pagsunod sa regulasyon ng gobyerno.

– Peace and order.

– Kaayusan ng empleyado o unyon sa negosyo.

– Pag-aaral sa hinaharap at sa plano sa negosyo.

– Pagsusuri kung saan gagamitin ang perang hinihiram.

 

Collateral – Mabisang paraan upang pagaanin ang pag-aaral sa mga mangungutang. Ito’y ang pangalawang paraan upang mabayaran ang mga bangko (unang paraan – galing sa cash flow o kita sa negosyo).

– Pagsusuri sa kalidad ng inaalok na lupa o gamit bilang collateral

– Halaga ng collateral laban sa halagang inuutang

– 60-70% ng appraisal value ang puwedeng mautang depende sa kalidad ng alok na collateral.

– Kakayahang mabenta ang alok na collateral.

Ang pagkakaroon ng magandang balanse ng deposito sa bangko ay nakatutulong nang malaki sa pagsusuri at pag-aapruba ng mga nangungutang sa bangko.

17

Related posts

Leave a Comment