MANDATORY INSURANCE SA OFW, MAY PAKINABANG NGA BA?

KAHAPON ay naimbitahan ako kasama ang iba pang mga opisyal ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at mga insurance providers sa ginanap na pagpupulong ng Coalition of Landbase Agencies for Domestic and Skilled workers (CLADS) sa pamumuno ni Gng.Lucy Sermonia.

Layunin ng pagpupulong ang pagkakaroon ng paglilinaw sa mga pakinabang na maaaring makuha ng mga overseas Filipino worker (OFW) mula sa kanilang binabayarang mandatory i nsurance.

Dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19 virus ay mara ming mga benepisyo ang diumano ay hindi nasasakop ng insurance dahil sa nakapaloob ito sa tinatawag na force majeure na kung saan ay nawawalan ng pananagutan o obligasyon ang magkakontrata sa mga hindi pangkaraniwang pagkakataon o pangyayari na katulad ng giyera, riot, krimen, epidemya ng mga kalamidad o pangyayari na itinuturing na Act of God.

Sa ipinalabas na panuntunan ng POEA ay dapat na magkaloob ang mga kumpanya ng siguradong benepisyo para sa namatay. Natural death man ito o accidental death. Kabilang din sa dapat bigyan ng benepisyo ang mga nabaldado, pag-uwi ng bangkay, pag-uwi ng dahil sa natanggal sa trabaho, subsistence allowance sa panahon na siya ay may kinakaharap na kaso sa ibang bansa, pagbabayad sa mga sweldo na hindi nabayaran ng employer, gastos sa pagbisita ng kapamilya sa ibang bansa sa akalang nasa ospital ang OFW at pagpapauwi sa Pilipinas ng OFW na may karamdaman.

Kung dati ay sinasagot ng insurance ang pagpapauwi ng isang OFW kung sakali na siya ay natanggal sa trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, sa panahon na ito ay tila hindi na ito masasakop dahil ang dahilan ng pagsasara ng kumpanya ay dahil sa pandemya.

Lubha akong nababahala sa magiging kapalaran ng mga OFW na nagbayad ng kanilang mandatory insurance na halos $50 para sa dalawang taon na coverage. Dahil napakaraming mga OFW ang ngayon ay nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanya, malamang na hindi na nila mapakinabangan ang kanilang insurance.

Naisip ko tuloy na mabuti pa pala ang OWWA na sa halagang $25 kada dalawang taon na bayad, ay nakakapagbigay ng tulong sa panahon ng pandemya katulad ng tulong pinansyal, libreng hotel at transportasyon, libreng pagkain, puhunan sa negosyo at scholarship pa sa mga anak ng aktibong miyembro.

Ngunit aaminin ko na mayroon mga benepisyo na hindi kayang tapatan ng OWWA mula sa mga pribadong insurance company na katulad ng Paramount Life & General Insurance. Simula ng ako ay nangibang bansa ay sa kumpanyang ito ko lamang ipinagkakatiwala ang aking seguridad hanggang ngayon na hindi na ako OFW.

Importante pa rin na ang mga OFW lalo na ang mga balik-manggagawa na maniguro. Bagamat may ilang benepisyo na hindi nasasakop sa panahon ng pandemya, pero marami pa rin naman benepisyo ang mapakikinabangan na hindi maaring maipagkaloob ng OWWA.

140

Related posts

Leave a Comment