MGA SALITANG ATIN NA DAPAT GAMITIN AT PAGYAMANIN

MARIIT

Alam ninyo bang may mga salita tayong iilan na lamang ang gumagamit o nakaaalam?

Ito ay dahil sa hindi naman ito nagagamit sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay ngunit bahagi ng ating wika.

Ilan sa mga salita na ginagamit pero hindi lahat ay nakaaalam o nakaiintindi ay ang mga sumusunod.

MARIIT. Ang halimbawang gamit nito ay, “Delikado ang lugar diyan, magdahan-dahan tayo ng pagdaan.”

Ang mariit ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay accident-prone area o isang lugar na malapit sa aksidente.

LOWATLOWAT. Ang halimbawang gamit nito ay, “Ilang araw na kong puyat kaya ayan ang nangyari, nagkaroon ako ng lowat. Ang hirap magbasa ng mga libro para makapasa sa pagsusulit.”

Ang ibig sabihin ng lowat ay eyebags. Ito ang sinaunang Tagalog na wika.

LADOK. Ang isang halimbawa sa paggamit sa salitang ito ay, “Ay nasaan ang iyong ina, bakit ganyan ang hitsura mo? Ladok na ladok ka, umuwi ka at magpalit ka.”

Ang ladok ay isang salitang ginagamit sa Visaya na ang ibig sabihin ay hindi nabihisan nang maayos ng nanay o asawa.

ADING. Isang halimbawang gamit nito ay, “Ading, pakikuha mo naman ng aking antipara sa ibabaw ng kabinet na iyan.”

Ang Ading ay salitang gina­gamit sa Ilocos na ang ibig sabihin ay malambing na katawagan sa isang nakababata – sa kapatid man o sa hindi kaanu-ano.

ANDAP. Isang halimbawang gamit nito ay, “Nagkakandamatay ang mga pananim natin dahil sa epekto ng andap. Malulugi tayo niyan.”

Ang ibig sabihin ng andap ay frost o bahagyang pagyelo. Salita ito na karaniwan sa Benguet.

39

Related posts

Leave a Comment