WALA NANG SIKRETO SA PAGBOTO

TINGNAN NATIN

ANG alam natin, secret o nakatago kung sino ang ibinoto ng botante liban na lang kung siya na mismo ang maghahayag nito.

Tingnan Natin: sa katatapos na halalan, o kahit noong mga nakaraan, wala namang naitatago. Nakikita ng mga guro na nagtatrabaho para sa eleksyon, nakikita rin ng mga “watchers,” at ng kung sino pa ang mabilis ang mata na nasa paligid kung sino ang ibinoto.

Kapag isusubo sa makina ang balota na malaki pa sa “long bond paper,” tinatanggal sa “folder” na dapat sana ay pantakip.

Tayo mismo ay sinabihan pa ng guro na alisin daw sa “folder” para mai-“shoot.” Siyempre, kahit hindi naman natin itinatago kung sino ang ibinoto, mali ang sabi ng guro kaya hindi natin sinunod.

Pero sa paglabas ng pinakaresibo, sila rin ang kumuha at nag-abot sa atin kaya, iyon, nakita rin ang ating mga ibinoto.

Tingnan Natin: sagrado ang pagboto at mismong ang balota, aral natin iyan sa eskuwela at maging sa mga magulang.

Pero sa mga panahon ngayon, sige-sige na lang. Sa “automation” kasi na hindi sanay lalo na ang matatanda, sumusunod na lang sa sinasabi ng mga guro, na bagama’t malaki ang respeto natin at pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo, hindi naman lahat ay may tamang takbo ng pag-iisip.

Isang disbentahe ng pagkalantad ng mga balota at nakikita ang mga ibinoto ay natatakot ang mga tao na malaman na hindi sila bumoto sa mga kriminal na kandidato.

May mga “watcher” nga na nakatingin, at pati mga guro ay pwede ring “reporter” ng mga kandidatong namili ng boto o nanakot sa bumuboto.

Tingnan Natin: para madama ng mga tao ang kahalagahan ng kanilang boto, at karapatang mamili ng kandidato, dapat isaayos ang sistema ng pagboto upang ito ay manatiling sagrado.

Pwede naman kung gugustuhin lang, tanga lang ang magsasabing walang paraan.

Magkaroon kaya ng pagbabago sa sistema sa susunod na halalan. Sana nga. Tingnan Natin.  (Tingnan Natin/ Vic V. Vizcocho, Jr.)

Related posts

Leave a Comment