PUBLIKO KULANG SA KAALAMAN SA DOH PROGRAMS – SURVEY

Ang Department of Health ay may mahalagang responsibilidad sa pagtataguyod, pagprotekta, at pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga indibidwal at komunidad sa bansa. Ang mga programa na pinatatakbo ng DOH ay idinisenyo upang matugunan ang malawak na hanay ng mga isyu sa kalusugan, kabilang ang mga nakakahawang sakit, kalusugan ng kaisipan, at higit pa.

Ang kahalagahan ng mga programang ito ay hindi maaaring palakihin, dahil nakaaapekto ang mga ito sa kalusugan ng mga indibidwal, pamilya, at komunidad sa buong bansa. Gayunman, ang mga natuklasan ng pag-aaral ng Capstone-Intel Corporation ay nagpapakita ng ibang pananaw sa bagay na ito.

Base sa isinagawang survey sa buong bansa ng Capstone-Intel Corporation, mayroong kapuna-punang kakulangan sa kaalaman ng publiko hinggil sa iba’t ibang inisyatiba ng DOH. Pansin dito na kabilang ang mga programang tulad ng pagpapabuti sa mental health, national tuberculosis control, universal health care, national HIV/AIDS, at pagpapabuti ng mga pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang pag-aaral ay nilahukan ng kabuuang 1,205 respondente at nagresulta ng mga makabuluhang natuklasan. Sa partikular, ipinakita ng pag-aaral na 50% ng mga respondente ang may kaalaman sa pambansang programang HIV/AIDS na ipinatupad ng ahensya.

Bukod pa rito, 45% sa kanila ay may kamalayan sa Universal Health Care program, habang 44% ay may kaalaman sa national tuberculosis control program. Tungkol sa iba pang mga inisyatiba, 42% ang mga pamilyar sa programa sa kalusugan ng kaisipan, at 28% may alam sa programa sa pagpapahusay ng pasilidad ng kalusugan.

Base pa sa datos, lumalabas na ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng pambansang implikasyon na nangangailangan ng atensyon ng gobyerno. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan ng mga obserbasyon ni Dr. Guido David, Chief Data Expert ng Capstone-Intel.

“Lack of awareness of the DOH programs can lead to a lack of participation in health promotion and disease prevention activities. For example, if only a small portion of the population is aware of the importance of getting vaccinated, the overall vaccination rate would be low, leading to increased susceptibility to preventable diseases. Similarly, if only a few people are aware of the benefits of regular health check-ups, many individuals may miss out on critical screenings and early detection of illnesses,” paliwanag ni Dr. David.

“One of the DOH’s top priorities should be to implement comprehensive and consistent public education and awareness initiatives. This is essential to ensure that the public is well-informed and engaged in the Department’s programs, even in the most remote regions of the country,” dagdag pa nito.

Nilalayon ng Capstone-Intel na maghatid ng layunin, walang pinapanigang pananaliksik sa mga isyu ng pambansang kahalagahan. Ang survey hinggil sa DOH ay isinagawa mula Agosto 1-10, 2023 na may istriktong sistema ng mga alituntunin upang matiyak ang pagiging maaasahan ng datos at tumpak na representasyon ng opinyon ng publiko sa buong urban at rural na mga lugar ng Pilipinas.

355

Related posts

Leave a Comment