KARANGYAAN O SAGRADO?

DUMARAMI ang naniniwalang hindi na kailangan ang kasal bago magsama ang pareha. May mga rason para mabawasan ang nananalig na dapat kasal muna bago pisan.

Tumaas ang bilang ng common-law o live-in couples sa bansa sa 12.66 milyon sa pagitan ng taong 2015 at 2020. Sila ang pareha na nagsasama nang walang kasal o legal na relasyon.

Ayon sa pinakahuling census ng Philippine Statistics Authority (PSA), nasa 14.7 porsyento ng 86.33 milyong indibidwal na edad 10 at pataas noong 2020 ay nasa common-law relationship, mas mataas ng 9.2 porsyento o 7.24 million noong 2015.

Ang bilang ng nagpakasal ay tumaas ng 1.52 milyon mula sa 32.35 milyon noong 2015 hanggang sa 33.87 milyon noong 2020, habang ang pareha na pumasok sa common-law o live-in marital arrangements ay nadagdagan ng 5.5 percentage points.

Mas mataas nang bahagya ang bilang ng mga babae sa nasabing relasyon.

Ang common-law marital arrangements at diborsyo, hiwalay o pinawalang bisang kasal ay mas marami sa Metro Manila, ayon pa sa survey.

Dumarami ang hindi nagpapakasal kahit ito ay naglilimita sa legal na karapatan ng pareha.

Dahil sa gastos ang isa sa mga dahilan.

Magastos ang kasalan lalo na sa simbahan.

Pero kung isasantabi ang karangyaan at luho ay hindi aabot sa malaking halaga ang pakakawalan ng gustong magpakasal.

Kung pag-iipunan ang gagastusin ay matatagalan ang magkasintahan na magpakasal kaya humahantong sila sa live-in. Praktikal na rin ang iba dahil hindi maganda na magsimula ang buhay may-asawa kapag inutang ang ginastos sa kasal.

Ang mahalaga sa kasal ay ang selebrasyon ng banal na sakramento, ayon sa opisyal ng Radio Veritas.

Nakalulungkot, umano, na ang kasal sa simbahan ay ikinakabit sa karangyaan. Ito ay ispiritwal na seremonya na maaaring maging simple, ngunit makahulugan at sagrado.

Isa pang dahilan ng hindi pagpapakasal ng pareha sa simbahan ay ang pagkakaiba ng pananalig.

Sa datos ng PSA, nasa 141,183 o 39.6 percent ng kasalan noong 2021 ay sa civil ceremony.

Nasa 114,660 pag-iisang dibdib o 32.1 porsyento ang ginanap sa Catholic Church at 94,146 o 26.4 percent sa seremonya ng ibang relihiyon.

Dahil din ba sa nauusong live-in kaya bumababa ang bilang ng mga single sa bansa?

Ang bilang ng single Filipinos noong 2020 ay bahagyang bumaba sa 34.26 million, nangangahulugang apat sa 10 Pinoy ay walang asawa sa nasabing panahon. Noong 2015, ang bilang ng Filipino singles ay 34.54 million.

Mas marami ang single na lalaki kaysa babae. Dahil ba lalaki ang may mas malaking responsibilidad sa pagpapamilya?

Anoman ang mga dahilan, pananaw at obserbasyon, hahantong pa rin ang konklusyon sa pagsasama muna bago kasal o kasal muna bago pisan.

192

Related posts

Leave a Comment