ULAN: BIYAYA O SUMPA?

Psychtalk

(Ikaapat na bahagi)

Marami pa rin namang magagandang bagay na maiuugnay sa ulan. Hindi naging bahagi ito ng ating kalikasan kung wala itong mabuting saysay o kahulugan.

Kailangan ito sa patuloy na pag-ikot at paglikha ng buhay. At gaya ng maraming aspeto ng ating kalikasan, may kakayahan itong bumuhay, may kakayahan din itong pumatay. Bagamat, depende ito sa kung paano rin ng galaw nating mga tao sa mundo.

Madalas kong marinig dati  sa ilang mga romantikong kaibigan, gaya ng mga luhang maaaring simbolo ng mga natunaw na agiw at kalituhan ng utak, at bigat ng bato sa dibdib na maaaring makapagdulot ng mas malinaw na pag-iisip at pakiramdam pagkatapos, ang ulan ang nagsisilbi ring tagalinis ng mga duming naipon  sa himpapawid, o hangin, o kahit sa kapaligirang ginawa na nating malaking basurahan.

Kayat pansinin na madalas, pagkatapos na mga unos, sa gitna ng tila malatrahedyang dulot nito, ay tila may maaaninag pa rin na kaaliwalasan o kasariwaan sa paligid, sa langit, o sa simoy ng hangin kaya. Iba ang pagkaberde ng mga halamang nagsasayaw dahil bagong paligo sila.

Sa kabilang banda, parang naging equalizer ang mga ulan. Hindi na minsan nangingilala ng uri o estado ang ulan—at least sa biglang tingin. Ilang panahon na rin na ipinakita ng ulan, na bata, matanda, malusog o mahina, bakla o tomboy, may-kaya o hampas-lupa, apektado. Lalo na para sa atin na nakatira sa bansang kasama sa listahan ng mga disaster-prone na rehiyon sa mundo.

Lahat, kasali man sa alipunga brigade (‘yung mga naglalakad o sumasakay sa mga pampublikong sasak¬yan) o nagmamaneho ng mga magagarang SUVs, o mga luxury cars, umiinit ang ulo ‘pag natetengga sa masikip na trapiko dahil lang sa konting ulan. Malilimutan ba natin ang mga tila laruang mga sasakyang sumasayaw sa mga lansangang inilubog ni Ondoy?

Pero siyempre, iba na ang usapin kung pagkain at survival na ang pag-uusapan. Madalas, mas may kakainin ang mapepera kasi sila ang unang dadagsa sa mga pamilihan para mag panic-buying. Yung walang sobrang pera, nga-nga sa mga evacuation centers at mag-aantay ng tira ng mga may-kaya. Siyempre hindi na direktang dulot ng ulan ito, kundi ng mga pagkakaibang istruktural ng mga tao. (Psychtalk / EVANGELINE C. RUGA, PhD)

Related posts

Leave a Comment