July 25, 2020 – February 27, 2021 TODO-TODAng Papremyo   PROMO MECHANICS 1. Ang Raffle ng Saksi Ngayon ay magsisimula sa July 25, 2020(9:00AM) hanggang February 27, 2021, 5:00PM (Philippine Time) 2. Sinomang miyembro ng mga kalahok na TODA (see list in 2.d) ay maaaring sumali sa Raffle ng SAKSI NGAYON             a. Dapat ang TODA na sasali ay kasapi ng SAKSI NGAYON TODA Project            b. Ang presidente ng TODA ang magrerehistro sa SAKSI NGAYON upang makasali ang kanyang mga…

Read More