ITIGIL ANG KASAKIMAN AT KATAKAWAN SA PERA

NITONG Hunyo 14, paksa ng Badilla Ngayon ang pagtaas ng matrikula ngayong pasukan.

Kung ano ang pamagat ng paksang tinalakay ko ay siya rin ang aking pananaw, paninindigan at panawagan: “Huwag Itaas ang Matrikula.”

Ang totoo, panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian ang ginamit kong tuntungan upang talakayin ang kawastuhan, kahalagahan at napa panahong panawagang huwag itaas ang matrikula.

Ganito ang panawagan ni Gatchalian sa mga may-ari at namamahala ng mga pribadong unibersidad at kolehiyo sa bansa: “With the number of jobless Filipinos soaring to a record high of 7.3 million amid the [COVID-19] pandemic, … raising tuition would burden struggling families and aggravate the number of dropouts.”

Uulitin at ididiin ko lang ang nabanggit ko sa kolum ko nitong Hunyo 14: Kinakatigan ko ang panawagan ni Gatchalian.

Banggit ko pa nga na hindi mababawasan ang kita ng mga may-ari ng unibersidad at kolehiyo kapag hindi sila magtaas ng matrikula ngayong pasukan.

Bilang karugtong sa naunang panawagan, wasto rin, makabuluhan, napapanahon – katunayan makatao at maka-Diyos na tanggalin na ang miscellaneous fee.

Wala nang pupunta at papasok sa mga paaralan dahil sa notoryus na coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Mag-aaral ang mga estudyante, sa pamamagitan ng sistemang ipapadaan sa on-line o internet.

Sa panahong hindi pa nareresolba ang problema natin sa COVID-19 ay hindi pa pinapayagan ng pamahalaan na magsipasok sa paaralan ang mga bata.

Ito ay upang matiyak na makaiiwas, magiging ligtas at protektado ang mga estu dyante mula kindergarten hanggang sa antas ng doctorate program mula sa notoryus na virus.

Katunayan, mahigpit na direktiba ‘yan ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Education Secretary Leonor Magtolis-Briones.

Palagay ko, ‘yan din ang direktiba ni Duterte kay Commission on Education (CHEd) Chairman Prospero de Vera.

Kung ganyan ngayon ang kaayusan, idadagdag ko naman sa panawagang huwag itaas ang matrikula na tanggalin na rin ang bayarin sa miscellaneous.

Napakalaking pera rin nito. Libu-libo ang halaga nito.

Kapag tiningnan n’yo, manipis lang ang layo ng halaga ng miscellaneous fee sa tuition fee.

Kahit saang anggulo tingnan ay walang batayan o dahilan na puwedeng tumayo, manindigan at magtanggol sa miscellaneous fee.

Kasakiman na kung igigiit pa ito.

Bakit babayaran ng mga magulang ang ‘paggamit’ ng kuwarto, silid-aklatan, aircon, laboratoryo, medikal, dental, kompyuter, mga gamit sa sports tulad ng basketball court at napakarami pang iba, gayong hindi naman magagamit ang mga ito ng kanilang mga anak?

Kapag ipilit ito ng mga may-ari at mga administrador ng mga pribadong paaralan mula kindergarten hanggang sa antas ng doctorate program ay walang ibang kahulugan ito kundi kasakiman at katakawan sa salapi.

Ang nananaig sa isipan nila ay ang ideya ng demonyo at puso ng kasamaan.

Sa Metro Manila lang, napakaraming pribadong paaralan, kabilang na ang mga unibersidad at kolehiyo.

Sa mga paaralang ‘yan, signipikante ang bilang ng mga pag-aari ng iba’t ibang pangkat ng mga katoliko.

Mayroong Dominican, Jesuit, Augustinian at iba pa.

Mayroon ding mga paaralang pag-aari ng mga tinatawag na “Born Again Christian”.

Ilang pulitiko din ang pasok sa negosyo ng edukasyon.

Malaki talaga ang kita sa paaralan tulad nga sa matrikula at bayad sa mga kung anu-anong kagamitan at pasilidad sa eskuwelahan.

Ang panawagang pagtanggal sa bayarin sa miscellaneous at ‘di pagtaas ng matrikula ay ngayon lang naman semestre dahil sa paiiraling kaayusan sa pag-aaral ng mga bata.

Kumbinsido ako na wasto, makabuluhan, makatao at maka-Diyos ang panawagang ito kaysa igiit sa mga magulang na maglabas sila ng libu-libong pera dahil nagtaas ng matrikula at bayad sa paggamit ng iba’t ibang kagamitan at pasilidad sa paaralan.

Ang nakaiinis at nakabubuwisit ay kung magtaas pa ng bayarin sa miscellaneous.

Ngayon, kung halimbawa namang nakapagdown na ng tuition bago pa man dumating sa Pilipinas itong COVID-19, syempre wasto, nararapat, makabuluhan, makatao at higit sa lahat maka-Diyos na ipasa ito o ilagay na lamang bilang karagdagang bayad sa matrikula.

Kung igigiit ng mga kapitalistang edukador na pirmes pa rin ang ibinayad na sa miscellaneous bago pa man magkaroon ng COVID-19 sa bansa ay hindi masama at hindi paninira ng reputasyon o puri kung uulitin ko ang nabanggit kong: “Nananaig sa isipan nila ang ideya ng de monyo at puso ng kasamaan.”

Itigil ang kasakiman at katakawan sa pera!

92

Related posts

Leave a Comment