KULONG AT PAGKATANGGAL SA SERBISYO (Parusa sa kawani ng gobyerno na mabagal ang serbisyo)

AKSYON NI CASTILLON

ANG batas na maaring sandalan laban sa mga pabaya at walang pakialam na kawani ng gobyerno patungkol sa mga proseso na dapat sundin ay RA 11032 (Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018). Ito ang nagpaigting sa lumang batas na RA 9485 (Anti-Red Tape Act of 2007).

Ayon sa batas na ito, ang simpleng transaksyon ay dapat tugunan sa loob lamang ng tatlong araw. Kung ang transaksyon ay nangangailangan ng masusing proseso, ito ay dapat tapusin ng hindi lalagpas sa pitong araw. Kapag ang transaksyon naman ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan, seguridad, moralidad at polisiya ng publiko o nangangailangan ng mataas na antas ng karunungang teknikal, ito ay dapat na maisaayos sa loob ng dalawampung araw. Sa mga transaksyon na mayroong siyentipikong pag-aaral o pagsusuri kalakip ang ibang ahensya ng gobyerno, ito ay dapat maisagawa sa loob ng apatnapung araw. Ang bilang ay magsisimula sa pagbigay ng kumpletong papeles. Maaring magkaroon ng “extension” subalit isang beses lamang, may sapat na dahilan at may kaukulang abiso sa pagkaantala ng proseso.

Ang batas na ito ay hindi naipapatupad nang maayos at inaabuso lamang ng mga kawani ng gobyerno dahil madalas na dinadahilan ay ang mga kakulangan sa papeles o “compliance”. Subalit maari pa rin silang makasuhan kung sadyang mabagal ang ginagawang proseso sa pagsusuri o “evaluation”.

Ipinagbabawal din sa batas na ang isang kawani na naatasang pumirma sa mga papeles ay magpabaya at basta na lamang iwanan na nakatiwangwang sa mesa ang mga dokumento ng ilang araw habang ito ay wala sa opisina. Sinasaad din ng naturang batas na dapat ay magkaroon ito ng kahalili o “alternative signatory” para hindi maantala ang paghahatid ng serbisyo sa mga tao o negosyo.

Bawal na rin sa batas ang masalimuot na proseso na kung saan ang bilang ng mga pumipirma sa isang dokumento ay lumalagpas sa tatlo. Ang pagkakaroon ng mga “pre-signed documents”, “electronic signature” o “electronic documents” ay pinapayagan at hinihimok ng batas para sa mabilis at maayos na serbisyo publiko.

Isa sa mga industriya na nakararanas ng mabagal at kumplikado na proseso ay ang hanay ng recruitment agencies na ngayon ay umiiyak at naghihikahos dahil sa sobrang hirap ng mga ipinatutupad na patakaran.

Kung kayo ay may mga katanungan na kailangan ng kasagutang legal, sumulat lamang sa “AKSYON NI CASTILLON” sa email address – castillon.lawoffice@gmail.com

14

Related posts

Leave a Comment