MARSO: BUWAN NG KABABAIHAN

Psychtalk

Unang araw ng Marso. Noong bata-bata ako, ang pakahulugan ko sa buwang ito ay pagbabadya ng nalalapit na pagtatapos ng taon sa paaralan at pag-uumpisa ng masa­yang bakasyon sa pro­binsya. Ngunit sa pag­lipas ng mga taon at sa pagdami ng kaalaman, natutunan ko na ang Marso ay buwan din pala na nakalaan para sa kababaihan. Kaya, heto ang maagang pagbati sa kababaihan: “Isang masaya at mas mapagpalayang buwan ng kababaihan para sa ating lahat!

Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang “#BalanceforBetter.” Bagama’t masasabi na marami nang nakamit na tagumpay ang kilusang kababaihan sa nagdaang ilang dekada para sa pangkalahatang pagpapaunlad ng kalagayan ng kababaihan, hindi pa rin naman maitatanggi na mahaba-haba pa rin ang tatahakin para sa ganap na pagkakaroon ng “gender balance” sa iba’t ibang larangan.

Iniisip na ang pagkakaroon ng “gender balance” ay magdudulot naman ng mas maunlad na mga lipunan. ‘Yan ang adhikain ng binalangkas na Gender and Development Program ng pamahalaan maraming taon na rin ang nakararaan bilang pagpapatupad sa commitment ng bansa sa mga nilagdaang kombensiyong naglalayon ng pag-aayos ng ‘di pantay na kalagayan ng mga genders sa lipunan. Ito ay nakasaad din mismo sa ating Konstitusyon.

Ngunit kung susuriin ang mga datos, makikita na malayo pa ang ating lalakbayin at marami pa tayong kakai­ning bigas, at kailangan pa ng masusi at matiyagang lobbying para ganap na maisakatuparan ang mga adhikaing magpapalaya sa kababaihan sa sistematikong inhustisya at diskriminasyon.

Hindi sasapat ang espasyo rito para bigyan ng detalye ang mga natu­rang pangungusap kaya’t sisikapin sa mga susunod na araw ang gawing mas konkreto ang mga ito. Magkakasya na lang muna ako sa pagpapaalala sa mga kabaro na duma­ting na ang ating buwan. Sikapin na­ting limiin ang mga maaa­ring dahilan para magdiwang, ngunit manatiling mapanuri sa mga isyung nangangailangan pa ng pagsisikap para maisulong. (Psychtalk / EVANGELINE C. RUGA, PhD)

122

Related posts

Leave a Comment