PROMO MECHANICS

July 25, 2020 – February 27, 2021

 

TODO-TODAng Papremyo

 

PROMO MECHANICS

1. Ang Raffle ng Saksi Ngayon ay magsisimula sa July 25, 2020(9:00AM) hanggang February 27, 2021, 5:00PM (Philippine Time)

2. Sinomang miyembro ng mga kalahok na TODA (see list in 2.d) ay maaaring sumali sa Raffle ng SAKSI NGAYON
            a. Dapat ang TODA na sasali ay kasapi ng SAKSI NGAYON TODA Project
            b. Ang presidente ng TODA ang magrerehistro sa SAKSI NGAYON upang makasali ang kanyang mga miyembro sa pa-raffle.
            c. Upang makasali sa Raffle, kailangang mag-subscribe sa dyaryo ng SAKSI NGAYON
            d. Listahan ng mga kalahok na TODA:
                      i. Mga TODA sa Montalban, Rizal:
                               a) SJ1 NEW ROTODA
                               b) SJ2 SUBTODA
                               c) SJ3 BAGONG BUHAY TODA
                               d) SJ4 KV1 TODA
                               e) SJ5 TODA
                               f) SIM TODA
                               g) EASTWOOD TODA
                               h) EASTWIND TODA
                                i) SIRR TODA
                                j) CENTELLA TODA
                                k) BUTODA
                                l) TAMA TODA
                                m) FELMAR TODA
                                n) DELA COSTA TODA
                                o) WOW TODA
                                p) SAR TODA
                                q) HARANGAN TODA
                                r) PURAY TODA
                                s) BM TODA
                                t) MAS TODA
                                u) BRG TODA
                                v) MANGGA TODA
                      ii. Mga TODA sa District 1, Quezon City, M.M.
                                a) LALOMA TODA
                                b) SRFSM TODA
                                c) DAMAR TODA,
                                d) SGT. RIVERA TODA
                                e) EAST ROAD 20 TODA
                                f) GRACE TODA
                                g) STO DOMINGO TODA
                                h) TALAYAN TODA
                                i) PROJECT 6 TODA
                                j) SAN JOSE TODA
                                k) GREATER SRVSC TODA
                                l) BALINGASA TODA
                                m) BMA TODA
                                n) VETERANS TODA
                     iii. Mga TODA sa District 2, Quezon City, M.M.
                                a) BF MAPAYAPA TODA
                                b) FILINVEST TODA
                                c) PARKWOOD TODA
                                d) DAY TODA
                                e) RIVERSIDE TODA
                                f) COMMONWEALTH TODA
                                g) DONA JUANA TODA
                                h) PATODA
                                i) LIPA TODA
                                j) JVR TODA
                                k) LUPANG PANGAKO TODA
                                l) DJIS TODA
                                m) KATODA
                                n) BATODA

3. Pagsali sa SAKSI NGAYON Raffle
            a. Gupitin ang masthead ng dyaryong SAKSI NGAYON at sa likod nito, isulat ang mga sumusunod:
                     i. Pangalan (first name, middle initial, last name)
                     ii. Tirahan o lugar
                     iii. Edad
                     iv. Contact number
                     v. Pangalan ng TODA
                     vi. Pangalan ng presidente ng TODA
                     vii. Lagda
            b. Ang filled-out masthead ay siyang magiging raffle stubs or entry na ihuhulog sa drop boxes na matatagpuan sa TODA Terminals
            c. Kasama dapat sa masthead ng TODA and Date ng SAKSI NGAYON    dyaryo upang makasali sa Monthly Draw Date sa buwang itinutokoy sa listahan sa baba                      (see dates below in item 3.e)
                     i. Halimbawa ang SAKSI NGAYON Dyaryo na nabili ng September 7, 2020 ay maaring gamitin upang makasali sa September 27, 2020 lamang na monthly                                draw.
            d. Ang deadline sa pagsumite ng entry ay tuwing huling Sabado ng buwan hanggang matapos ang promo bago mag alas dose (12nn) ng tanghali
            e. Ang Monthly Draw ay gaganapin tuwing huling Sabado ng buwan hanggang matapos ang promo, matapos malikom ang mga entry
                     i. August, 30, 2020
                     ii. September 27, 2020
                     iii. October 25, 2020
                     iv. November 29, 2020
                     v. December 20, 2020
                     vi. January 31, 2021
                     vii. February 27, 2021
                     viii. Ang Grand Draw ay gaganapin sa February 27, 2021

4. Ang draws para sa mga kalahok na TODA ay gaganapin sa opisina ng SAKSI NGAYON PeryodikoFilipino, Inc. na matatgpuan sa #85, Unit F, Scout Rallos St., Sacred Heart, Diliman, Quezon City ng 3:00pm kasama ang DTI representatives at representatives ng SAKSI NGAYON PeryodikoFilipino, Inc.

5. Ang non-winning entries matapos ang bawat Monthly Draw ay hindi na maaring masama sa susunod na monthly draw, ngunit isasama sa Grand Draw sa February 27, 2021

6. Ang magwawagi sa bawat kalahok na TODA (see list in item 2.d) monthly draw ay tatanggap ng:
            a. Isang (1) Major Prize na ₱10,000.00
            b. Tatlong (3) Minor Prize na tig-₱1,000.00

7. Ang premyo sa Grand Draw ay ₱50,000.00 tax-free

8. Isang beses lamang pwedeng manalo sa bawat draw date, kung dalawang beses nabunot ang entry ng iisang tao, yung mas mataas na premyo ang siyang matatanggap ng tinutukoy na tao

9. Ang mga premyo ay kailangan kunin sa SAKSI NGAYON PeryodikoFilipino, Inc. office na matatagpuam sa #85, Unit F, Scout Rallos St., Sacred Heart, Diliman, Quezon City

10. Ang 20% na tax para sa ₱50,000.00 at iba pang cash na premyo ay aakuin ng SAKSI NGAYON PeryodikoFilipino, Inc.

11. Mayroong DTI Representatives tuwing may SAKSI NGAYON Raffle hanggang sa Grand Draw sa SAKSI NGAYON Office na matatagpuan sa #85 Unit F, Scout Rallos St., Sacred Heart, Diliman, Quezon City

12. May karapatan ang PeryodikoFilipino Inc. na suspindihin, ipawalang bisa o bawiin ang papremyo kapag napatunayan na ang contestant ay lumabag sa panuntunan na inilatag ng PeryodikoFilipino Inc.

13. Lahat ng mga nagwagi sa promo ay ilalathala sa dyaryo ng SAKSI NGAYON, sa website (www.saksingayon.com) at social media platforms (facebook.com/saksingayon) ng SAKSI NGAYON. Gayundin, ang magwawagi ay padadalhan ng abiso sa pamamagitan ng rehistradong liham.

14. Upang makuha ang premyo, ang mga nagwagi ay kailangang magpresenta ng dalawang valid IDs na may pirma gayundin kailangang magpatunay ng contact number/s

15. Ang pagkuha ng mga premyo ay 60 araw matapos matanggap ang rehistradong liham

16. Kailangang pumirma sa waiver na natanggap na ang premyo

17. Ang mga empleyado ng PFI gayundin ang kanilang mga kamag-anak hanggang sa ikalawang antas, consanguinity, or affinity ay hindi maaaring sumali sa promo

18. Ang mga premyo sa SAKSI NGAYON Raffle ay “non-transferable”

19. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng gantimpala, ang nagwagi ay sumasangayon na ang PFI SAKSI NGAYON ay walang sala sa anumang pagkawala, gastos, pag-aangkin, pinsala, na dulot ng paglitaw mula sa kanyang paglahok sa SAKSI NGAYON RAFFLE na dulot sa kanyang pagtanggap at / o paggamit ng premyo.

20. Kapag hindi tinanggap ang isang premyo, pinapawalang bisa ng kalahok ang anumang mga paghahabol sa premyong iyon, ang pagpasya na ibigay sa iba pang kalahok ay ayon sa SAKSI NGAYON PeryodikoFilipino, Inc. at sa pag apruba ng DTI.

21. May karapatan ang PeryodikoFilipino Inc. na ibunyag at mailathala ang mga pangalan ng mga nanalo sa anumang paraan na naangkop ayon sa paniwala ng PeryodikoFilipino Inc.

22. Per DTI Fair Trade Permit No. __________. Serye ng 2020.