TIPID-TIPID DIN SA OPISINA

RECYCLE-1

Ang pagtitipid ay hindi kailangang sa loob lamang ng pamamahay mangyari. Dapat ay applicable rin ito lalo na sa opisina, dahil dito nagmumula ang sahod ng mga manggagawa sa kahit saang lugar sa mundo.

Kung magagawa ang pagtitipid ay mas marami pang mga bagay ang paglalaanan ng pera para mas lumago pa ang isang kompanya o isang organisasyon.

Ilan sa mga uri ng pagtitipid na dapat ay applicable lagi sa opisina:

– Maging matipid sa kuryente at tubig. Kung hindi naman ginagamit ang air conditioner (AC) o masyadong malamig na ang room, maiging i-switch off na ito at mag-fan na lamang. Buksan na lamang muli ang AC kung mainit na. Kung may mga ilaw, makina, appliance na hindi ginagamit o anuman, mas maiging i-off na ito.

Sa tubig kung mas maiging isang hugasan na lang ang gagawin lalo na kung marami ang kakain at may isang taong nakatalaga sa pagliligpit.

– Less use of papers. Kung kakayanin naman ay magtipid sa paggamit ng mga papel. Matutong mag-recycle o gamitin ang espasyong bahagi ng papel, gupitin at ipunin ito bilang scratch pad o small note pad.

Kung nagamit na bilang print out materials gamitin ang likod na bahagi nito bilang pagre-recycle pa rin.

– Maging matipid sa paper clips, staple wires. Kung may mapulot mang paper clip, itabi agad ito at huwag itapon. Maging maingat din sa pag-staple ng mga papel, isipin kung kailangang gawin pa ito o pwede nang wala. Ganoon din sa paggamit ng iba pang office supplies.

Related posts

Leave a Comment