MANPOWER AGENCY AT DOLE-DO 174 PINABUBUWAG

HIHILINGIN ng Kilos Manggagawa (KM) sa pamahalaan na tuluyang buwagin ang manpower agency na patuloy na gumagapos sa buhay ng mga manggagawang kontraktwal sa fixed-term employment at pagkapako sa minimum wage ng kanilang arawang kita.

Ito ang nagkakaisang apela at misyong ipaglalaban ng bagong tatag na alyansa na Kilos Manggagawa, na binubuo ng mga miyembro mula sa National Confederation of Labor (NCL) at Alliance of Genuine Labor Organization (AGLO).

Nakasaad sa kautusan ng Department of Labor and Employment, ipinagbabawal ng Department Order 174 ang labor-only contracting, na tumutukoy sa mga kaayusan kung saan hindi ginagamit ng contractor o subcontractor ang kanilang karapatang pangasiwaan ang pagganap ng trabaho ng isang empleyado.

Sinabi ni Atty. Ernesto Arellano, tagapangulo ng NCL, pagtutuunan ng alyansa na igiit na maging regular na empleyado ang mga contractual worker sa pamamagitan ng mga kilos-protesta, petisyon sa pamahalaan at legal na paglilitis.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang bilang ng mga taong may trabaho noong Marso 2023 ay tinatayang nasa 48.58 milyon kung saan ang kontraktwal na trabaho ay kumakatawan sa humigit-kumulang 27-45 porsyento sa kabuuan bilang na 21 milyon sa pinakamataas na bahagdan.

Karamihan sa mga manggagawang kontraktwal ay nagtatrabaho sa mga industriya ng pagmamanupaktura o serbisyo nang higit sa tatlong taon pataas.

Halos tatlong dekada nang pinaiiral ng manpower agency ang iskema sa paglalaan ng mga contractual workers para sa mga employer. Halos mababa sa anim na buwan ang pagtatrabaho ng manggagawa sa isang kompanya at pagkatapos ay tanggalin sila agad upang hindi umabot sa regular status para maiwasan ang pagbabayad ng mga bayarin na nauugnay sa regularisasyon, lahad ni Arellano.

Muling kukunin ng kompanya sa manpower agency ang tinanggal nitong obrero bilang konsiderasyon umano sa pagkakaroon ulit nito ng trabaho. Pero sa esensya, nakamenos ang kompanya sa training time at lower error rates kapag kumuha sila ng bagong manggagawa na isasalang pa muna sa isang pagsasanay sa gawain, lahad pa ni Arellano.

Sinabi naman ni Atty. Jimmy Miralles, AGLO President, hihilingin nila sa Department of Labor and Employment na ipawalambisa nito ang Department order 174 na nagpalala sa epekto ng gawaing paggawa na ito sa mga karapatan ng mga manggagawa, seguridad sa trabaho, at pangkalahatang pag-unlad ng sosyo-ekonomiko.

Nilinaw pa ni Miralles, “layon namin sa alyansa na puspusang pagtuunan ang pag-oorganisa at pagtulong sa mga manggagawang kontraktwal sa kanilang mga pagsisikap na maging mga regular na empleyado, na matagal ng ipinagkakait ng kanilang pinapasukang kompanya”.

46

Related posts

Leave a Comment