BULLYING SUPILIN

UMABOT sa kabuuang 264,668 kaso ng physical bullying sa paaralan ang naitala ng Department of Education noong School Year 2021-2022.

Bukod dito, naitala rin ang 7,758 kaso ng cyberbullying, 7,800 ng gender-based bullying, at 17,258 cases ng social bullying.

Sa kabila nito, pinaniniwalaang marami pang mga kaso ang hindi naiuulat.

Ito ay dahil takot ang mga biktima at pakiramdam nila ay walang makatutulong at papanig sa kanila.

Ang nangyayari ay paulit-ulit silang aapihin, aagrabyaduhin, aasarin kaya lalong umiinit ang pang-aabuso.

Ang inilunsad ng DepEd na helpline para sa mga estudyante upang isumbong ang mga pang-aabuso at isang programa na nakatuon para sa mental health ng mga mag-aaral, ay ilang dipang hakbang lang sa pagbibigay ng atensyon para maagapan ang nakapanlulumong sitwasyon na hindi lamang nangyayari sa kuwadradong entablado ng eskwelahan.

Ang bullying ay malaking kasiraan sa mga biktima. Matindi ang epekto nito sa pag-aaral at kagalingan ng mga estudyante, at isa sa mga dahilan para mawala ang hangarin ng mga biktima na magpunyagi para sa maayos na hinaharap.

Ang bullying ay isang uri ng karahasan na maaaring pisikal, sikolohikal, o sekswal, ayon sa ulat ng Very Well Mind, isang website na nagbibigay ng mahalagang health at wellness information.

Ito ay paulit-ulit at sinasadyang agresyon o panlulupig sa isang tao. Isang anyo naman ang cyberbullying ng karahasan na kinabibilangan ng sekswal o sikolohikal na pang-aabuso ng tao sa social media. Nakapaloob dito ang pag-post ng maling impormasyon, nakasasakit na komento, malisyosong tsismis o nakahihiyang mga larawan o video sa online.

Paano tutugunan ang bullying na isang sensitibong isyu para sa mga estudyante, magulang, guro at eskwelahan? Ano ang mga paraan?

Palakasin ang school anti-bullying campaign para matutunan ng lahat ang mga dahilan, epekto at remedyo. Ang edukasyon sa mga estudyante na maging mapagmahal sa kapayapaan at maging responsableng mamamayan, at hindi binabalewala.

Mahalaga ang suporta at aksyon ng pamahalaan para palawakin ang kaalaman upang maprotektahan ang mga mag-aaral.

Huwag hayaan ang biktima ng bullying na itinatago ang nararanasan. Iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa at walang kasama. Karapatan niya ang suportahan at damayan.

429

Related posts

Leave a Comment