KABABAIHAN AT LAKAS-PAGGAWA 

Psychtalk

Ayon sa 2016 Gender Gap Report ng World Economic Forum nasa ika-7 puwesto ang Pilipinas sa Global Gender Gap Index. Ang ating bansa rin ang nangunguna sa Silangang Asya at Pasipiko pagdating sa pagmii-mainstream ng gender equality sa apat na larangan: educational attainment, health and survival, economic opportunity, at political empowerment.

Kung titignan sa antas ng polisiya at mga naipasa ng batas, masasabing marami na ngang naabot ang Pilipinas kaugnay ng pagsasakatuparan sa mga adhikain ng ilang nilagdaan nitong kasunduan gaya ng Convention for the Elimination of Discrimination Agains Women (CEDAw) and Beijing Platform for Action—na parehong naglalayong iangat ang kalagayan ng kababaihan.

Siya nga, maganda ang sinasabi ng mga papel, ulat, estatistika. Bagama’t kung palalalimin ang pagtingin, kung tatalasan ang mga obserbasyon, marami pa ring dapat isakatuparan ang pamahalaan at lipunan. Maaari nating sabihin, na oo nga, maigi at marami ng kababaihan ngayon ang nasa labor force.

Sa katotohanan nga, ay parang mas marami nang babae ngayon na nagtatrabaho sa bansa man, o sa ibayong dagat. ‘Yun nga lang, kung titignang mabuti ang mga datos, karamihan ng trabahong naibibigay sa mga kababaihan ay yaong mas mababa ang sahod at yung mga trabahong tinaguriang socially inferior at madalas ay may kaakibat na panganib. Halimbawa nito ay ang domestic at caregiving work na kung saan mas mababa ang pasahod at mas talamak ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Ilan na bang Pilipina ang nakulong, nabitay, at inuwing bangkay, o umuwing may HIV-AIDS? Mawawalan ng saysay ang mga numero kung mangusap ang mga pangyayaring ito tungkol sa mukha ng katotohanan.

Maganda ngang balita na may karapatan na ngayon ang kababaihang maging bahagi ng lakas-paggawa ng lipunan. Pero hindi gaanong magandang pangitain na kung ilalapit ang lente sa mga aktuwal na nangyayri, makikita na hindi pa rin totoo ang pagkakapantay ng lalaki at babae sa larangang ito. Ramdam pa rin ang mas mababang pagtingin at pagpapahalaga sa babae. (Psychtalk / Evangeline C. Ruga PhD)

96

Related posts

Leave a Comment