NOMINASYON PARA CCP 13 ARTISTS AWARDS 2021, BUKAS NA

Ang Cultural Center of the Philippines (CCP), sa pamamagitan ng kanilang Visual Arts and Museum Division ay tumatanggap ngayon ng mga nominasyon para sa 2021 Thirteen Artists Awards.

Dahil ito ang unang presentasyon sa nakalipas na 50 taon, ang THIRTEEN ARTISTS AWARDS (TAA) ay nagsimula bilang isang curatorial project ng CCP Museum sa ilalim ng pamumuno unang curator na si Roberto Chabet. Itinatag ang TAA upang ipamalas ang mga obra ng mga artistang may pagnanais na “Muling ayusin, muling higpitan at baguhin ang paggawa ng sining at pag-iisip ng sining… na nagbibigay ng kakayahang umangat sa sining ng Pilipinas”. Si Raymundo Albano, ang sumunod na Director ng CCP Museum and Non-theater Operations ang nagpabago sa 13 Artists na maging awards program na ngayon. Ang 13 Artists exhibition ay nakalakip tuwing ikalawang taon mula 1970 hanggang 1980, at gayundin noong 1988, 1990, 1992 at 1994. Muli itong binuhay noong 2000, at nabago at naging triennial format, na sinusundan nito hanggang ngayon.

Ang mga nominadong artista ay dapat nagtataglay ng mga sumusunod na eligibility requirements:

• Katawan ng likha na nailalarawan sa pamamagitan ng artistikong integridad, pagiging makabago, at lakas ng mga ideya

• Pagtugon sa napapanahong katotohanan

• Ang katibayan ng napapanatiling aktibidad na pansining na ipinakita ng isang track record ng mga indibidwal na eksibisyon at pagpapakita ng pangkat nang hindi bababa sa nakaraang tatlong taon

• Pakikipag-ugnayan sa mga kontemporaryong visual art form kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagpipinta, iskultura, bagong media, pag-install, pagganap ng sining, pagkuha ng larawan, paggawa ng print at digital imaging.

• Pagkamamamayang Pilipino

• Mas mababa sa 40 taong gulang sa taon ng pagkakaloob o kailangang ipanganak noong 1982 pataas

Ang art councils, art groups, heads/deans ng art schools, museum at gallery curators at directors, art critics at nakaraang Thirteen Artists Awardees ay maaaring magnomina ng maximum na tatlong artists bawat isa.

Ang CCP Visual Arts and Museum Division (VAMD) sa ilalim ng Production and Exhibition Department and the Office of the Artistic Director ay magtatalaga ng isang Selection Committee na binubuo ng apat na mga nakaraang awardee at ang pinuno ng CCP VAMD. Ang desisyon ng Selection Committee ay magiging pinal.

Ang mga premyo ng isang Thirteen Artists Awardee ay kinabibilangan ng isang cash grant upang bayaran ang gastos sa mga materyales para sa paggawa ng bagong obra para sa isang grupong eksibisyon sa CCP Bulwagang Juan Luna (Main Gallery), na magbubukas sa pormal na paggawad ng mga seremonya; isang tropeong idinisenyo ng isang 13 Artists Awardee at espesyal na kinomisyon para sa 2021 Thirteen Artists Awards pati na rin ang pakikilahok sa mga pampublikong programa ng CCP ng mga talakayan, lektura, workshops at iba pang mga aktibidad.

Ang deadline para sa mga nominasyon ay sa Marso 1, Lunes sa ganap na alas-11:59 ng gabi.

I-download ang nomination form mula sa bit.ly/taa2021nominations at isumite ang nakumpletong nomination forms sa: ccp.thirteenartists@gmail.com.

Ang hardcopy nomination forms ay hindi tatanggapin.

Para sa katanungan, tumawag sa CCP Visual Arts and Museum Division, Production and Exhibition Department sa teleponong (632) 8832-1125 loc. 1504/1505, mobile phone (0917-6033809), o mag-email (ccp.thirteenartists@gmail.com) o bisitahin ang www.culturalcenter.gov.ph, Facebook, Twitter at Instagram @ccpvamd.

63

Related posts

Leave a Comment