MUNDO MAY IMPEKSYON

FOR THE FLAG

May impeksyon ang sangkamunduhan na kumikitil sa mabuti at maganda. Ito ay tero­rismo. Ang terorismo ay bunga ng pagmamahal ng tao sa kapangyarihan upang makapangyari at ito ay sumusunod sa kumpas ng pagkagumon.

Kung hindi uso ang kapangyarihan, walang terorismo. Kung hindi uso ang kayamanan, walang maghahangad ng kapangyarihan.

Ang nangyari sa Sri Lanka ay kahayagan ng impeksyon sa ating sibilisasyon, marami ang kikitil ng buhay ng mga inosente dahil sa binaluktot na paniniwala.

Nagtatago ang pag­kagumon sa kapangyarihan sa likod ng serbisyo publiko at relihiyon. Nakatago ang pagkagumon sa kayamanan sa mga anino ng terorismo.

Pera-pera lamang ang ISIS, at ang CIA na umano’y may likha nito ay kapangyarihan naman ang pinupuntirya. Kapag may kapangyarihan, busog din naman ang bulsa.

Ideolohiya nga ba o dikta ng kapangyarihan at kayamanan? Maliwa­nag naman ang sagot dito. Kaya nilang pumatay ng napakaraming tao para sa kapangyarihan at ka­yamanan.

Pero paano itong mga ginagamit at nagpapa­gamit bilang mga human bomb? Sila ang mga nauto gamit ang virus ng galit.

Ang mga inosenteng tao naman ay pinapasunod at pinaniniwala sa pamamagitan ng propaganda, na may na­dagdag na bagong mukha ngayon, ang social media.

Ang katotohanan ay binubusalan ng kapangyarihan at kayamanan. Kaya naman kaawa-awa na ang mga inosenteng tao sa buong daigdig, napapasunod at napapaniwala sa pamamagitan ng propaganda.

Ang terorismo ay taktika upang mapawi ang uhaw ng mga buwitre sa kapangyarihan at ka­yamanan.

Paano nga ba malalaman ng mga inosente na nilalaro na lamang sila ng mga pwersa na nasa likod ng mga pandaigdigang pangyayari?

Basta hindi paggalaw ng Panginoong Diyos ay kagagawan lamang ng tao. Kapag kagagawan ng tao, nararapat lamang na suriin at alamin ang intensyon sa likod nito.

May mga paggalaw na inaakala ng marami na mabuti, ngunit sipatin ang tunay na intensyon para maging mas malinaw ang perspektiba.

Ang Diyos ay mapag­likha, hindi mapanira. Diyan pa lamang sa katotohanan na ‘yan mapagtatanto kung tao nga ba o Diyos ang may kagustuhan sa mga pangyayari at paggalaw ng isang insidente sa ibabaw ng entablado ng daigdig.  (For the Flag / ED CORDEVILLA)

96

Related posts

Leave a Comment