PARALELISMO NG KALIKASAN AT KABABAIHAN

Psychtalk

(Unang bahagi)

Sa mas naunang artikulo, bahagyang nabanggit ang pagkakaroon ng sinasabing paralelismo ng kalikasan at kababaihan. Tandaan na ang salitang kalikasan o Inang Kalikasan ay madalas ding gamitin bilang alternatibong katawagan sa ating mundo o planeta

Pinapalagay na maraming katangian ang kalikasan na kawa­ngis ng sa babae kaya’t binigyan ito ng katawagang nabanggit.

Sa sinapupunan ng babae literal na nabubuo ang buhay. Sa kandungan at kandili niya lalong umuusbong habang inaalagaan ng pagmamahal ang buhay. Sa kalinga at paglingap ng isang babae lumalakas at namumunga ang mga puwersang tagapagtaguyod ng kabuhayan ng pamilya, komunidad, bansa. Kung hindi man mismong babae rin mismo ang tagapagtaguyod na ng kabuhayan.

Ang mundo o Inang Kalikasan naman ay tila isang malaking sinapupunan. Sa lahat ng sulok, tuktok at kalalim-laliman nito umuusbong, dumudungaw, o sumisilip ang mga samu’t saring nilikhang may buhay at nagbibigay-buhay sa iba’t iba pang nilikha. Sa dagat, bundok, parang, mga ilog, at sa himpapawid makikita ang karangyaang nagmumula sa kalikasan. Ang lahat ng ito ay mga yamang sa tingin ng tao ay nilikha para sa kanyang kasaganaan.

Sa pangkalahatan, masasabing parehong tagapagluwal at tagapagkalinga ng buhay ang babae at kalikasan. Sa loob ng siyam na buwan, naririnig mula sa sinapupunan ng babae ang iyak ng umpisa ng buhay. Sa bawat palit ng panahon, makikita sa kalikasan ang patuloy na pagpapalit-palit ng porma, hugis, uri o anyo ng buhay.

Bukod sa napakaraming pagkakapareho, makikita rin ang tila malakas na koneksiyon ng babae at kalikasan. Tila mas nauunawaan nila ang bawat isa. Marahil dahil alam din nila ang kani-kaniyang sakit at dusa ng bawat isa. Kaya’t ‘di rin nakapagtataka kung ang mga babae ang unang tagapangalaga sa kalikasan. Sila rin ang nanguna sa mga gawain o hanapbuhay, gaya ng pagtatanim, na mas may pagmamalakit sa kalikasan.

Dahil sa mas malakas na koneksiyong ito, mas maraming babae ang mayroong positibong attitude sa Inang Kalikasan. Mas may pagkalinga at pagpapahalaga sa kapakanan ng mundo. Ito ay makikita hindi lang sa pagkiling sa mga polisiyang nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan kundi sa mismong mga kilos na nagpapakita ng kamala­yang makakalikasan. (Psychtalk / EVANGELINE C. RUGA, PhD)

161

Related posts

Leave a Comment