BUMOTO AYON SA KONSENSYA PANAWAGAN SA KABATAAN

IPINAALALA ng isang tumatakbo sa posisyong Sangguniang Kabataan Chairman sa mga botante na kanilang protektahan ang sagradong pagboto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matatag na paninindigan at conscience vote.

Sinabi ni Jeanly Lin, SK bet ng Barangay San Bartolome, “panghawakan po natin mga kabataan ng mahigpit ang ating right to suffrage at dalangin ko po na maging mapayapa ang daloy ng halalan sa ating barangay at sa buong bansa”.

Ang pangaral ng bayaning si Jose Rizal na, “Ang kabataan ang pag-asa ng ating kinabukasan.” Kaya, dapat nating hayaan silang lumikha ng pagbabago at hamunin sila na maging tunay na pag-asa ng ating kinabukasan. Ang siyang pinaghugutang inspirasyon ni Lin sa puspusang pagtulong sa hanay ng kabataan.

Ayon naman sa isang political analyst, isang mahalagang tungkulin ng mga kabataan ang aktibong pakikilahok sa decision-making arenas upang mas mahusay na mahubog ang isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.

Maituturing na ang mga katangian ng kabataan ay walang takot, matapang, mapusok, dinamiko at may tiwala sa sarili. Ang mga kabataan ay puno ng pag-asa at sa pamamagitan ng innovation at imahinasyon, sila ay mga problem solver at may malaking potensyal na makabuo ng positibong pagbabago sa lipunan at sa mundo.

74

Related posts

Leave a Comment