LEPTOSPIROSIS: MGA EPEKTO NG IHI NG DAGA

LEPTOSPIROSIS-4

Ngayong tag-ulan, samu’t saring mga sakit ang maaari nating makuha lalo na ang kilala nang sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na maaa­ring makaapekto sa tao at hayop. Maaari itong maipasa sa pamamagitan kung ang ating balat o balat ng hayop ay bukas o may sugat ito, sa mata, o mucous membranes at nalagyan ito ng tubig o lupang mayroong ihi ng daga. Common sa tropical areas ang leptospirosis at sinasabi ng World Health Organization na tala ay 10 o higit sa 100,000 tao ang namamatay kada…

Read More