REPLEVIN, ISASAMPA SA PINAGTIWALAAN SA LUPA

Misyon Aksyon

Sagot kay Ginang Vic Munoz Muit sa nakaraang kolum na “Lupa na pinamana nawalang parang bula” noong April 6, sa Misyon Aksyon sa Saksi’.

Nagsadya po ang Mis­yon Aksyon team para alamin sa bayan ng Ragay ang kalagayan ng kanilang lupang nabili sa kaniyang lola na si Claudia Ibasco.

Una ay sinadya po natin ang tanggapan ng Municipal Assessor ng Ragay Camarines Sur para kumuha kung mayroon ngang pag-aari si Ibasco kaya kumuha tayo ng Certificate of Total Aggregate Land Holdings.

Agad tayong gumawa ng sulat na mabigyan ng ating hinihingi makaraang ma-submit ang request ng kanilang requirement sa tanggapan ng Municipal Assessor ng Ragay kung saan gagamitin ang nasabing dokumento na agad pinaliwanag na gagamitin ng inyong lingkod para sa isa nating tagasubaybay ng kolum ng Misyon Aksyon.

Na binigyan tayo na nakasaad sa dokumento na sinasabing “is not declarant owner of any real property situated in this municipality”. Na may lagda ni Municipal Assessor head Sandy Maxquinit III V. Latonio, Rea, Reb noong March 29, 2019 OR. 7389072 at may halagang P40.

Kalakip din sa ibi­nigay na dokumento ang apat na pahina ng Declaration of Real Property na may tax declaration no. 5884. Ang kaniyang “description of the particulars property” ang location ay Magcanda Ragay Camarines Sur na pag-aari ni Claudia Ibasco at nakasaad na “5887 N-Pts 8 to 25 by Alfredo Montano E-pts 30 to 25 by Ragay River S-1 to 30 by Claudia N Ibasco (lot 1) W-pts 10 to 8 by Cecilio Reyes.  Forest. 1,200 Has 60,000.00 1,200 has 60.000.00 cancelled by tax no.4519.”

“Declaration of Real Property (provincial) Tax. Dec. 4519. Owner of property Claudia Ibasco Naga City. Descriptions of property location Magcanda Ragay Cam. Sur N- pts. Tp. 25 by Alfredo Montano e-pts. 30 to 35 Ragay south -1 to 30 Claudia Ibasco W-pts 10 to 8 by Simplicio.” Ang value ay “forest land 1,200 Value 72,000.00”.

Ito ay may apat na pahina na “Notice of cancellation of assessment” na may petsa na February 24, 1969 at nakasaad ang “Tax Dec. R-4519 loc. Mancanda, this property is in the forest zone as per recommending of the Municipal Treasurer of Ragay Camarines Sur na may value na halagang P55,440 na may lagda ng Assistant Provincial Assessor.”

Ayon sa legal adviser, Ginang Vic, ang mga ipinagkatiwala ninyong mga dokumento sa inyong abogado at kay Geodetic engr. kalakip ang binigay ninyong Special Power of Attorney (SPA) sa inyong kapatid ay iyon  lamang bahagi o parte niya ang tatamaan sa dahilang siya ang nagsanla ng mga  mahahalagang dokumento.

Ang inyong mga parte ay hindi maaapektuhan maliban na lamang kung sa ibinigay ninyong SPA ay binigyan din ninyo siya ng karapatan na isanla ito.

Isa pa, umaabot na ito sa mahigit 5 dekada na hindi nai-transfer mula nang inyong mabili ang lupa at mga dokumento at mapawala ang prescribed period ang pagpaparehistro basta hawak po ninyo ang mga orihinal na dokumento at kayo lamang ang unang nakabili ng lupa.

At kung ayaw po nilang ibalik ang mga dokumento ay may karapatan po kayong magsampa ng reklamo na “Replevin” sa kanila.

Maaari po kayong kumuha ng abogado para sa inyong ikakabuti.

Bukas po ang aking kolum para sa inyong pa­nig at kapaliwanagan. Note: Problema sa SSS, GSIS, PAG-IBIG homeowners at iba pa. Cellphone no.  Smart: 09420874863/09755770656 Email Address: Misyonaksyon@yahoo.com/arnel_petil@yahoo.com/arnelpetil12@gmail.comhttp://misyonaksyon.blogspot.com (Misyon Aksyon / Arnel Petil)

91

Related posts

Leave a Comment