MGA SALITANG ATIN NA DAPAT GAMITIN AT PAGYAMANIN

MARIIT

Alam ninyo bang may mga salita tayong iilan na lamang ang gumagamit o nakaaalam? Ito ay dahil sa hindi naman ito nagagamit sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay ngunit bahagi ng ating wika. Ilan sa mga salita na ginagamit pero hindi lahat ay nakaaalam o nakaiintindi ay ang mga sumusunod. MARIIT. Ang halimbawang gamit nito ay, “Delikado ang lugar diyan, magdahan-dahan tayo ng pagdaan.” Ang mariit ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay accident-prone area o isang lugar na malapit sa aksidente. LOWAT. Ang halimbawang gamit nito ay, “Ilang araw…

Read More