UNAWAIN AT SURIIN BAGO MAGREKLAMO

THINKING ALOUD ni CLAIRE FELICIANO

NAPAKADALI na para sa atin na magpahayag ng opinyon at hinaing sa social media at marami sa atin, ito na nga ang ginagamit na pangunahing plataporma para magpahayag ng saloobin.

Kasabay ng digitalisasyon, naging tulay na ang social media para marinig ang ating mga boses tungkol sa iba’t ibang isyu—mula sa personal na karanasan hanggang sa malalaking pangyayari sa lipunan.

Pero may mga pagkakataon na nagiging problema ang hindi pagkakaroon ng sapat na kaalaman bago tayo magreklamo o magbigay ng opinyon, at siyempre mahalaga na maglaan muna tayo ng oras para mag-aral at unawain ang isang isyu bago tayo magpahayag ng saloobin.

May nabasa ako kamakailan na isang post kung saan nagrereklamo ang naturang Facebook user tungkol sa bill sa kuryente dahil raw mali ang komputasyon sa kanyang bayarin. Hindi niya naman ipinakita ang buong bill pero ang simpleng pagpili lamang ng bahagi ng bill na gusto niyang ipakita ay nagdulot na kaagad ng interpretasyon na mali nga ang singil sa kanya — samantalang hindi naman niya inilabas sa post ang malinaw na breakdown ng singil, na siya namang nakapaloob sa bill.

Alam man niya o hindi, naging isa na siya sa naglalabas ng kulang-kulang na impormasyon na maaaring magdulot din ng maling pag-unawa sa mga nakabasa nito. Maaaring may sumang-ayon na lang basta sa opinyon niya kahit hindi niya binigay ang lahat ng impormasyon.

Kapag hindi natin alam ang buong detalye ng isang isyu o kaya ng reklamo, may malaking posibilidad na magbahagi tayo ng maling impormasyon. Mabilis kumalat ang maling impormasyon at maaaring magdulot ng kalituhan o pagkasira ng reputasyon ng ibang tao. Kaya’t mahalaga na suriin muna ang mga pinagkukunan ng impormasyon at tiyaking totoo at mapagkakatiwalaan ang mga ito bago mag-post.

Mabisang plataporma ang social media para sa diskurso at palitan ng opinyon at ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ang nagpapalalim ng talakayan at nagdudulot ng mas makabuluhang pag-uusap na maaaring magbunga ng solusyon at pagbabago.

Ang mga makabuluhang diskurso ay nagsisimula sa pag-unawa at pagrespeto sa opinyon ng iba, at hindi ito posible kung wala tayong sapat na kaalaman tungkol sa isyu.

Madalas na nagiging mabilis ang ating reaksyon sa social media lalo na kung emosyonal tayo sa isang isyu. Kapag mainit ang ulo o sobrang apektado, madali tayong magbigay ng opinyon bagama’t kulang sa ebidensya na maaaring magdulot ng hasty generalization. Ang pag-aaral muna sa isyu bago magkomento ay nakatutulong upang maiwasan ang ganitong klaseng pagkakamali.

Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa isyu, naipakikita natin ang respeto sa ibang tao na maaaring may ibang pananaw. Hindi natin masisisi ang iba na magalit o mainis kung ang ating reklamo ay walang basehan o kulang sa pag-aaral.

Ang respeto ay hindi lamang sa pamamagitan ng hindi pagsigaw o pagbibitaw ng masasakit na salita, kundi pati na rin sa pagpapakita na tayo ay may sapat na kaalaman at pag-unawa bago magbigay ng komento.

Bilang bahagi ng online community, may responsibilidad tayo na maging mabuting ehemplo sa ibang netizen. Ang pagiging maalam at mapanuri sa mga isyu ay nagpapakita ng pagiging responsableng miyembro ng komunidad.

Sa ganitong paraan, nakatutulong tayo sa pagkakaroon ng isang mas maayos at kapaki-pakinabang na social media environment. Hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa ating sariling reputasyon, kundi pati na rin sa pagsigurong ang ating komunidad ay hindi nalalason ng maling impormasyon at hindi makabuluhang mga diskusyon.

Maging mapanuri, mapagmatyag, at responsable sa paggamit ng social media. Sa ganitong paraan, makatutulong tayo sa pagbuo ng mas maayos, mas makabuluhan, at may respetong online community.

36

Related posts

Leave a Comment